Bước tới nội dung

Cay đắng mùi đời/Cuốn thứ nhứt

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Cay đắng mùi đời  (1925)  của Hồ Biểu Chánh
Cuốn thứ nhứt

CUỐN THỨ NHỨT
Giá mỗi cuốn: 0$50
 

Tác-giả:
HỒ-BIỂU-CHÁNH


Người lảnh xuất bản:

VIÊN-HOÀNHCAY ĐẮNG MÙI ĐỜI


TOUS DROITS RÉSERVÉS
SAIGON
IMPRIMERIE DE L'UNION NGUYỄN-VĂN-CỦA
Novembre 1925

phần(không được liệt kê trong bản gốc)


Tác phẩm này thuộc phạm vi công cộngHoa Kỳ vì nó được phát hành trước ngày 1 tháng 1 năm 1929.


Tác giả mất năm 1958, do đó tác phẩm này cũng thuộc phạm vi công cộng tại các quốc gia và vùng lãnh thổ có thời hạn bảo hộ bản quyềncuộc đời tác giả và 60 năm sau khi tác giả mất hoặc ngắn hơn. Tác phẩm này có thể cũng thuộc phạm vi công cộng ở các quốc gia và vùng lãnh thổ có thời hạn bảo hộ bản quyền dài hơn nhưng áp dụng luật thời hạn ngắn hơn đối với các tác phẩm nước ngoài.