Giọt máu chung tình/Hồi thứ hai mươi hai

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

HỒI THỨ HAI MƯƠI HAI.

Giữa phong ba sấu biển quyết hành hung.

Vì gia chũ, chó xi ra trợ chiến.

Khi Triệu-Dỏng ra khỏi Thạch-đình, thì trương bườm bọc gió mà chạy. Lúc ấy trời trong trăng tỏ sóng tịnh biễn êm. Triệu Dỏng đương đứng sau lái, cầm bánh và giữ lèo, còn Thu-Hà với Triệu-nương ngồi phía trong mui chị em trò chuyện bổng thấy dưới nước, thình lình ló lên một cái đầu trọc lóc như đầu cá nược, kế thấy hai tay vói nắm be ghe rồi nhảy phóc lên đứng trên mui, mình mẫy trần truồng như mọi, bên lưng có dắc một ngọn dao, bộ tướng dữ dằn, hình thù vậm vở, rồi lấy tay chỉ Triệu-Dỏng và nói:

Sao mi dám cả gan, nữa đêm lén tới Thạch-đình mà chở người đi vậy? Nếu mi chẳng chịu quày ghe trở lại, thì ta sẻ chặc quách cái bườm nầy, và ta chẳng để cho đầu mi còn dính trên cổ. Nói rồi, rúc dao chặc sả cánh bườm nát tang, làm cho lá bườm đức lèo rồi phất phơ trên cột, và ghe phải trở lái day ngan, rồi trôi ra biển lớn. Triệu-Dỏng đứng sau lái ghe nổi xung, nhảy tới đánh nhầu. Tên kia xốc lại đâm Triệu-Dỏng một dao, Triệu-Dỏng lẹ tay gạt ngang cây dao liền văng xuống biển, đó rồi kẻ chụp qua, người tràng lại, hai người đánh nhau đùng đùng trên mui.

Thu-Hà ở trong ghe thấy vậy thất kinh, còn Triệu-nương lật đật nhảy ra, muốn xáp vô mà trợ chiến, kế thấy hai người vật nhau, kẻ ôm đầu, người kéo cẳng đẩy tới xô lui, tên kia ở trên mui thất thế phải thua, bèn lần ra gần ngoài be ghe, rồi thừa diệp kéo đùa Triệu-Dỏng, làm cho cả hai đều té nhào xuống biển.

Thu-Hà và Triệu-nương trên ghe ngó xuống thấy kẻ hụp người lặng, đánh nhau dưới nước ào ào, như hai sấu hoa cà, nó đương xung xăng cắng lộn.

Tên kia là một một tên thuở nay lội biễn như rái, nên xuống biển thì được thế như cá kia xuống nước, hùm nọ vào non; còn Triệu-Dỏng xuống nước, thì thất thế hơn ở trên mui, nên và lội và đánh chầm chơn, không bề thắng nổi.

Lúc ấy trên ghe có một con chó xi rất khôn, thấy chủ nó với thằng trọc kia đương đánh nhau dưới nước thì la quẳng quẳng chạy ra be ghe rồi nhảy ùm xuống biển, thấy cái đầu trọc của tên kia đương hụp xuống trồi lên, lấp ló trên mặt nước như gáo dừa, thì lội lại nhè trên sọ cắng cho một miếng, tên kia bị chó cắng đầu đau quá, nổi giận day lại đánh với con chó, thì Triệu-Dỏng thừa thế xốc vô, tên kia lật đật day qua đặng cự với Triệu-Dỏng, thì bên kia con chó lội lại phía sau rồi áp vào cắng cổ, làm cho tên kia lính quính hoảng kinh, phần bị Triệu-Dỏng đánh một hồi, đã mệt thở pho pho, phần thì bị con chó cứ lẩn bẩn lội theo một bên, hả miệng nhăn răng, tè vè muốn lại cạp đầu cắng cẳng, mà trợ chiến cho chủ. Vì vậy tính thế không xong, bèn thục đầu xuống nước rồi lặng tuốc vô cù-lao gần đó mà trốn.

Lúc ấy chiếc ghe bị tên kia sả đức lá bườm, thì lững đững lờ đờ, dường như chim kia chích cánh, rồi bị gió thổi đùa, lần lần bê ra ngoài biễn lớn. Triệu-Dỏng tính theo không kiệp, bèn lội lại leo lên con đá mà đứng, con chó xi cũng leo theo lại đứng lẩn bẩn bên chưn.

Triệu-Dỏng đương ngó theo chiếc ghe, xảy thấy con chó day mỏ qua phía cù-lao nhỏ kia, và la và sủa uấu uấu, Triệu-Dỏng liền ngó qua, thì thấy thằng trọc kia đương đứng chần ngần và hai tay vò đầu lia lịa.

Con chó thấy vậy thì ngước mặt ngó chủ, và ngoắc đui tía lia, rồi ngóng mỏ qua cù-lao sủa nghe rang rảng, dường như nó kêu chủ mà nói: « Thằng nghịch thù kia kìa sao không lội theo đánh nó? » Đó rồi chạy sủa lăng xăng, xem dường lấy làm đắc chí.

Còn thằng trọc kia bị chó xi cắng sọ, chảy máu ròng ròng, lại bị nước mặng. thắm vô, càng ngày càng rát thôi nhãy nhổm, đương đứng bên Cù-lao, nhăn mặt hích hà, và tróc tróc như thằng lằng chắc lưởi, bổng thấy con chó đứng bên nây dỏ mỏ sủa qua, lại thấy cái đầu trọc chảy máu chừng nào thì càng nổi giận tràng hông, và lườm lườm mắt ngó, muốn qua vật chết con chó mà trả thù, nhưng thấy Triệu-Dỏng đứng đó thì tính thế không xong, bèn lõn lẻn ôm đầu máu trở vô Cù-lao rồi trốn mất.

Nguyên thằng trọc này là bộ hạ của Hoàng-nhứt-Lang tục danh kêu là Sấu-biển, đêm ấy đương đi tuần do bên mấy cái Cù-lao, bổng gặp ghe của Triệu-Dỏng ở mé Thạch-đình chạy ra, thì hồ nghi, bèn lặng theo rình coi ghe ai đi vậy. Kế thấy Bạch-thu-Hà đương ngồi trong mui, nên nhảy lên ghe mà cãng trở. Chẳng dè Triệu-Dỏng là một tay tinh thông vỏ nghệ, lại có con chó rất khôn, nhắm thế không kham, nên phải thục đầu rồi lặng mất. Té ra tục danh Sấu-biễn, mà sao nanh vút ở đâu, đễ cho chó Xi cạp đầu. Thì nghĩ cũng tức cười cho một đều rất trếu.