Lâm giang tiên (Bùi Kỷ dịch)

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Lâm giang tiên
của Dương Thận, do Bùi Kỷ dịch

Đây là bản dịch thơ trong phần đề tựa của tác phẩm Tam quốc diễn nghĩa do Phan Kế Bính dịch, Bùi Kỷ hiệu đính, xuất bản lần đầu năm 1959.

Xem các bản dịch tiếng Việt khác của tác phẩm này tại Lâm giang tiên.
Nguyên văn chữ Hán Phiên âm Hán Việt Dịch thơ

滾滾長江東逝水,
浪花淘盡英雄;
是非成敗轉頭空,
青山依舊在、
幾度夕陽紅。
白髮漁樵江渚上,
慣看秋月春風;
一壺濁酒喜相逢,
古今多少事、
都付笑談中。

Cổn cổn tràng-giang thệ-thủy đông,
Lãng hoa đào tận Anh-hùng.
Thị phi thành bại chuyển đầu không,
Thanh sơn y cựu tại.
Kỷ độ tịch-dương hồng!
Bạch phát ngư tiều giang chử thượng,
Quán khan thu nguyệt xuân phong,
Nhất hồ trọc tửu hỉ tương phùng.
Cổ kim đa thiểu sự,
Đô phó tiếu đàm trung!

Trường giang cuồn cuộn chảy về đông
Sóng dập dồn đãi hết anh hùng
Được, thua, phải, trái, thoắt thành không
Non xanh nguyên vẻ cũ
Mấy độ bóng tàn hồng
Bạn đầu bạc ngư tiều trên bãi
Mảnh trăng thanh gió mát vui chơi
Gặp nhau, hồ rượu đầy vơi
Xưa nay bao nhiêu việc
Phó mặc cuộc nói cười.