Lâm giang tiên

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Các bản dịch tiếng Việt của
臨江仙 (Lâm giang tiên)
của Dương Thận

Các bản dịch tiếng Việt của 臨江仙 gồm có: