Lâm giang tiên

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm
Các bản dịch tiếng Việt của 臨江仙 gồm có: