Bước tới nội dung

Tam quốc diễn nghĩa

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Các bản dịch tiếng Việt của
三國演義 (Tam quốc diễn nghĩa)  (thế kỷ 14) 
của La Quán Trung

Tam quốc diễn nghĩa (三國演義), còn có tên khác là Tam quốc, Tam quốc chí thông tục diễn nghĩa, là một tiểu thuyết lịch sử Trung Quốc được La Quán Trung viết vào thế kỷ 14 kể về thời kỳ hỗn loạn Tam Quốc (220-280). Tiểu thuyết này được xem là một trong bốn tác phẩm cổ điển hay nhất của văn học Trung Quốc.

Các bản dịch tiếng Việt của 三國演義 gồm có: