Lên sáu/Tựa

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

TỰA

Con tiên cháu rồng,

Giống nhà Lạc-Hồng,

Cả giai lẫn gái,

Mỗi ngày mỗi đông

Nhớn mong mở mặt,

Bé phải vỡ lòng.

Phàm trẻ Nam-Việt,

Sách này học chung.

Nguyễn-khắc-Hiếu