Lên sáu

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Lên sáu  (1924) 
của Tản Đà

Sách dạy chữ quốc ngữ dành cho trẻ em 6 tuổi.

局書修沱傘

書叢


SÁCH VẦN QUỐC-NGỮ,

CÂU BA CHỮ.

GIAI GÁI SÁU TUỔI,

HỌC PHẢI GIỮ.

國語字韻 
 三字經 
男女六歲 
 須講明 

LÊN SÁU

TẢN-ĐÀ

NGUYỄN-KHẮC-HIẾU

HANOI
NGHIÊM-HÀM ẤN QUÁN
58, Phố hàng Bông, 58


1924

In lần thứ năm.
Giá: 0$10
Nghìn thứ mười bốn


Tác phẩm này thuộc phạm vi công cộngHoa Kỳ vì nó được phát hành trước ngày 1 tháng 1 năm 1928.


Tác giả mất năm 1939, do đó tác phẩm này cũng thuộc phạm vi công cộng tại các quốc gia và vùng lãnh thổ có thời hạn bảo hộ bản quyềncuộc đời tác giả và 80 năm sau khi tác giả mất hoặc ngắn hơn. Tác phẩm này có thể cũng thuộc phạm vi công cộng ở các quốc gia và vùng lãnh thổ có thời hạn bảo hộ bản quyền dài hơn nhưng áp dụng luật thời hạn ngắn hơn đối với các tác phẩm nước ngoài.