25%

Luật Quyền tác giả Hợp chúng quốc Hoa Kỳ/Chương 10/Điều 1001

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Điều 1001: Định nghĩa

Như được sử dụng trong Chương này, các thuật ngữ có nghĩa như sau:

(1). "Bản sao ghi âm kỹ thuật số" là, sự sao chép dưới hình thức ghi âm kỹ thuật số của ban ghi âm kỹ thuật số âm nhạc, không phụ thuộc vào việc sự sao chép đó được thực hiện trực tiếp từ một bản ghi âm kỹ thuật số âm nhạc khác hoặc gián tiếp từ việc truyền bản ghi âm đó.
(2). "Thiết bị trung chuyển âm kỹ thuật số" là bất kỳ máy móc hoặc thiết bị nào mà được thiết kế đặc biệt cho việc phổ biến thông tin âm thanh kỹ thuật số và các cơ sở dữ liệu trung chuyển có liên quan tới thiết bị ghi âm kỹ thuật số thông qua thiết bị trung chuyển không chuyên nghiệp.
(3). "Thiết bị ghi âm kỹ thuật số" là bất kỳ máy móc hoặc thiết bị nào thuộc loại được phân phối phổ biến tới các cá nhân cho việc sử dụng của những cá nhân đó, không phụ thuộc vào việc có hoặc không ghép với hoặc như một phần của một số máy móc thiết bị nào khác, chức năng ghi âm kỹ thuật số của nó được thiết kế hoặc được lưu ý về mục đích chủ yếu và nó có khả năng tạo ra bản sao ghi âm kỹ thuật số cho sử dụng cá nhân, ngoại trừ:
(A). Các máy móc sản xuất chuyên nghiệp, và
(B). Các máy móc truyền lệnh, trả lời lệnh và thiết bị ghi âm khác được thiết kế và chế tạo chủ yếu cho việc tạo ra các bản ghi âm kết quả từ việc định hình các âm thanh phi âm nhạc.
(4)
(A). "Vật liệu ghi âm kỹ thuật số" là bất kỳ dạng vật chất nào dưới hình thức được phân phối phổ biến cho các cá nhân sử dụng, mà được chế tạo hoặc được sử dụng phổ biến chủ yếu nhằm mục đích tạo bản sao ghi âm kỹ thuật số thông qua việc sử dụng thiết bị ghi âm kỹ thuật số bởi những người tiêu dùng.
(B). Thuật ngữ này không bao hàm bất kỳ dạng vật chất:
(i). Mà thể hiện bản ghi âm vào thời điểm nó được phân phối lần đầu bởi nhà nhập khẩu hoặc nhà sản xuất; hoặc
(ii). Mà được chế tạo chủ yếu và được sử dụng phổ biến bởi người tiêu dùng hoặc là nhằm mục đích tạo bản sao của các tác phẩm điện ảnh hoặc tác phẩm nghe nhìn khác hoặc là tạo bản sao của các tác phẩm văn học phi âm nhạc, kể cả các chương trình máy tính hoặc cơ sở dữ liệu.
(5)
(A). "Bản ghi âm âm nhạc kỹ thuật số" là dạng vật chất:
(i). Mà trên dạng vật chất này được ghi, dưới hình thức ghi âm kỹ thuật số, chỉ các âm thanh, và các tư liệu lời nói, hoặc lời chỉ dẫn một cách ngẫu nhiên với những âm thanh đã được ghi đó, nếu có, và
(ii). Mà từ dạng vật chất này các âm thanh và các tư liệu có thể được nhận biết, tái sản xuất, hoặc phổ biến khác hoặc là trực tiếp hoặc là với sự trợ giúp của máy móc thiết bị.
(B). "Bản ghi âm âm nhạc kỹ thuật số" không bao gồm các dạng vật chất:
(i). Mà trên dạng vật chất này các âm thanh đã được ghi bao gồm hoàn toàn là lời đọc được ghi âm, hoặc
(ii). Mà trên dạng vật chất đó một hoặc nhiều chương trình máy tính được ghi, ngoại trừ trường hợp mà bản ghi âm âm nhạc kỹ thuật số có thể gồm những lời nói hoặc lời chỉ dẫn tạo nên các âm thanh đã được ghi và các tư liệu, lời nói hoặc lời chỉ dẫn ngẫu nhiên được sử dụng trực tiếp hoặc gián tiếp nhằm tạo ra sự nhận biết, tái sản xuất, hoặc phổ biến các âm thanh đã được ghi và các tư liệu ngẫu nhiên đó.
(C). Trong phạm vi của Điểm này:
(i). "Lời đọc được ghi âm" là bản ghi âm trong đó được ghi chỉ một loạt những lời đọc, ngoại trừ những lời đọc có thể được kèm theo một cách ngẫu nhiên các âm thanh âm nhạc hoặc các âm thanh khác, và
(ii). Thuật ngữ "ngẫu nhiên" có nghĩa là có liên quan tới và tương đối phụ thông qua so sánh.
(6). "Phân phối" có nghĩa là bán, cho thuê hoặc chuyển nhượng sản phẩm cho người tiêu dùng tại Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ, hoặc để bán cho thuê, chuyển nhượng sản phẩm tại Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ thông qua việc chuyển nhượng cuối cùng tới người tiêu dùng tại Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ.
(7). "Bên có lợi ích từ quyền tác giả" là:
(A). Chủ sở hữu quyền độc quyền quy định tại Điều 106(1) của Điều luật này về quyền nhân bản ghi âm âm nhạc kỹ thuật số mà được thể hiện trên một bản ghi âm âm nhạc kỹ thuật số hoặc một bản ghi âm âm nhạc dưới dạng vật lý khác được tạo ra hợp pháp theo Điều luật này đã được phân phối;
(B). Chủ sở hữu lợi ích hoặc về mặt pháp lý của, hoặc người mà kiểm soát quyền nhân bản dưới dạng ghi âm âm nhạc kỹ thuật số hoặc ghi âm âm nhạc dưới dạng vật lý khác tác phẩm âm nhạc mà đã được thể hiện trong một bản ghi âm âm nhạc kỹ thuật số hoặc một bản ghi âm âm nhạc dưới dạng vật lý khác được tạo ra hợp pháp theo Điều luật này đã được phân phối;
(C). Nghệ sỹ nổi tiếng được ghi âm người mà trình diễn trong bản ghi âm đã được phân phối đó; hoặc
(D). Bất kỳ tổ chức hoặc Hiệp hội nào:
(i). Đại diện cho những người quy định tại Đoạn (A), (B) hoặc (C), hoặc
(ii). Kinh doanh các quyền được cấp phép của các tác phẩm âm nhạc đối với người sử dụng trên danh nghĩa của những nhà soạn nhạc hoặc nhà xuất bản.
(8). "Chế tạo" có nghĩa là sản xuất hoặc lắp giáp sản phẩm tại Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ. "Nhà chế tạo" là người thực hiện chế tạo.
(9). "Nhà xuất bản âm nhạc" là người mà có thẩm quyền cấp phép nhân bản các tác phẩm âm nhạc cụ thể trong các bản ghi âm.
(10). "Máy móc sản xuất chuyên nhiệp"là các thiết bị ghi âm mà được thiết kế, chế tạo, sản xuất, và nhằm mục đích cho việc sử dụng của các nhà ghi âm chuyên nghiệp trong việc thực hiện công việc kinh doanh hợp pháp của họ, phù hợp với những yêu cầu mà Bộ trưởng Bộ thương mại sẽ quy định trong quy chế.
(11). Thuật ngữ "sao chép hàng loạt" có nghĩa là nhân bản dưới hình thức kỹ thuật số tác phẩm âm nhạc được bảo hộ hoặc bản ghi âm thông qua việc sao chép kỹ thuật số từ bản ghi âm âm nhạc kỹ thuật số. Thuật ngữ "sao chép kỹ thuật số từ bản ghi âm âm nhạc kỹ thuật số" không bao hàm bản ghi âm âm nhạc kỹ thuật số mà đã được phân phối, theo sự cho phép của chủ sở hữu quyền tác giả, chủ yếu thông qua việc bán cuối cùng cho người tiêu dùng.
(12). "Giá vân chuyển" của thiết bị ghi âm kỹ thuật số hoặc phương tiện ghi âm kỹ thuật số:
(A). Là, tùy thuộc vào Đoạn (B):
(i). Trong trường hợp là sản phẩm nhập khẩu, là giá trị thực tế nhập vào tại Cơ quan hải quan của Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ (ngoại trừ cước chuyên trở, bảo hiểm và thuế được áp dụng khác), và
(ii). Trong trường hợp là sản phẩm trong nước, là giá vận chuyển của Nhà chế tạo, (giá FOB của Nhà chế tạo; và ngoại trừ bất kỳ khoản thuế bán hàng trực tiếp nào hoặc các khoản thuế môn bài phải thực hiện liên quan đến việc bán hàng); và
(B). Sẽ, trong trường hợp mà người nhận vận chuyển và người vận chuyển là có quan hệ về tổ chức hoặc trong cùng một tổ chức, không kém hơn giá chuyển tay theo nguyên tắc của các quy định được thông qua phù hợp với Điều 482 cuả Bộ luật Thuế thu nhập nội bộ năm 1986, hoặc bất kỳ quy định có liên quan nào của Điều đó.
(13). "Nhà soạn nhạc" là nhà soạn lời và soạn nhạc của tác phẩm âm nhạc cụ thể.