25%

Luật Quyền tác giả Hợp chúng quốc Hoa Kỳ/Chương 10/Điều 1002

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Điều 1002: Các tổ chức kiểm soát sao chép

(a). Cấm nhập khẩu, chế tạo, và phân phối: không một người nào sẽ nhập khẩu, chế tạo hoặc phân phối bất kỳ thiết bị ghi âm kỹ thuật số hoặc thiết bị ghi âm kỹ thuật số nói chung mà không tuân theo:

(1). Hệ thống quản lý sao chép hàng loạt;
(2). Hệ thống mà có các đặc điểm chức năng tương tự như hệ thống quản lý sao chép hàng loạt và có các yêu cầu về quyền tác giả và thông tin về thế hệ máy được gửi, nhận và vận hành theo một cách chính xác giữa các thiết bị sử dụng hệ thống phương tiện của quy chế sao chép hàng loạt và thiết bị sử dụng hệ thống quản lý sao chép hành loạt; hoặc
(3). Bất kỳ hệ thống nào khác bị Bộ trưởng Bộ Thương mại xác nhận là cấm sao chép hàng loạt không được phép.

(b). Tiến trình của thủ tục kiểm tra: Bộ trưởng Bộ thương mại sẽ lập ra thủ tục kiểm tra, theo đơn của các bên có liên quan, về hệ thống đáp ứng được các tiêu chuẩn nêu tại Khoản (a)(2).

(c). Cấm làm sại lệch hệ thống: không một người nào nhập khẩu, chế tạo, hoặc phân phối bất kỳ thiết bị, hoặc chào bán hoặc thực hiện bất kỳ dịch vụ nào, mục đích chủ yếu hoặc ảnh hưởng của nó là tránh, bỏ qua, huỷ bỏ, làm ngừng hoạt động hoặc làm sai lệch khác bất kỳ chương trình hoặc hệ thống vi mạch mà dùng để thực hiện một phần hoặc toàn bộ hệ thống nêu tại Khoản (a).

(d). Mã hoá thông tin trên bản ghi âm âm nhạc kỹ thuật số:

(1). Cấm mã hoá các thông tin không chính xác: không một người nào sẽ mã hoá ghi âm âm nhạc kỹ thuật số của bản ghi âm bằng thông tin không chính xác về mã phân loại, tình trạng quyền tác giả, hoặc xuất xứ tư liệu sử dụng trong bản ghi âm.
(2). Mã hoá tình trạng quyền tác giả không yêu cầu: không một điểm nào trong chương này yêu cầu bất kỳ người nào kinh doanh trong lĩnh vực nhập khẩu hoặc chế tạo bản ghi âm âm nhạc kỹ thuật số mã hoá bất kỳ ghi âm âm nhạc kỹ thuật số này về tình trạng quyền tác giả của nó.

(e). Thông tin kèm theo truyền dưới hình thức kỹ thuật số: bất kỳ người nào truyền hoặc phổ biến khác tới công chúng bất kỳ bản ghi âm nào dưới hình thức kỹ thuật số thông tin về tình trạng quyền tác giả của bản ghi âm không bị bắt buộc theo quy định của Chương này đối với việc truyền hoặc phổ biến đó. Bất kỳ người nào mà thực hiện truyền hoặc phổ biến khác thông tin về quyền tác giả đó sẽ truyền hoặc phổ biến khác thông tin đó một cách chính xác.