Luật phí và lệ phí nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 2015/Phụ lục 1

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

PHỤ LỤC SỐ 01
DANH MỤC PHÍ, LỆ PHÍ

(Ban hành kèm theo Luật phí và lệ phí số 97/2015/QH13)

A. DANH MỤC PHÍ

STT TÊN PHÍ CƠ QUAN QUY ĐỊNH
I PHÍ THUỘC LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP, LÂM NGHIỆP, THỦY SẢN
1 Phí kiểm dịch
1.1 Phí kiểm dịch động vật, thực vật Bộ Tài chính
1.2 Phí kiểm dịch sản phẩm động vật Bộ Tài chính
2 Phí kiểm soát giết mổ động vật Bộ Tài chính
3 Phí phòng, chống dịch bệnh cho động vật Bộ Tài chính
4 Phí bảo vệ nguồn lợi thủy sản Bộ Tài chính
5 Phí giám sát khử trùng vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật Bộ Tài chính
6 Phí bảo hộ giống trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản Bộ Tài chính
7 Phí bình tuyển, công nhận cây mẹ, cây đầu dòng, vườn giống cây lâm nghiệp, rừng giống
 • Bộ Tài chính quy định đối với hoạt động bình tuyển, công nhận do cơ quan trung ương thực hiện;
 • Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định đối với hoạt động bình tuyển, công nhận do cơ quan địa phương thực hiện.
8 Phí kiểm nghiệm an toàn thực phẩm nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản nhập khẩu Bộ Tài chính
9 Phí thẩm định trong lĩnh vực nông nghiệp
9.1 Phí thẩm định cấp giấy chứng nhận đối với thực phẩm xuất khẩu theo yêu cầu của nước nhập khẩu Bộ Tài chính
9.2 Phí thẩm định xác nhận kiến thức an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản Bộ Tài chính
9.3 Phí thẩm định xác nhận nguồn gốc nguyên liệu thủy sản Bộ Tài chính
9.4 Phí thẩm định cấp giấy phép, giấy chứng nhận vật tư nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản Bộ Tài chính
9.5 Phí thẩm định kinh doanh có điều kiện thuộc lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản Bộ Tài chính
9.6 Phí thẩm định công nhận hoặc chỉ định, giám sát phòng kiểm nghiệm, phòng thử nghiệm trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản Bộ Tài chính
10 Phí đăng kiểm an toàn kỹ thuật tàu cá, kiểm định trang thiết bị nghề cá Bộ Tài chính
II PHÍ THUỘC LĨNH VỰC CÔNG NGHIỆP, THƯƠNG MẠI, ĐẦU TƯ, XÂY DỰNG
1 Phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ, tiện ích công cộng trong khu vực cửa khẩu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh
2 Phí thẩm định hồ sơ mua bán, thuê, cho thuê tàu, thuyền, tàu bay
2.1 Phí thẩm định hồ sơ mua, bán, thuê, cho thuê tàu, thuyền Bộ Tài chính
2.2 Phí thẩm định hồ sơ mua bán, thuê, cho thuê tàu bay Bộ Tài chính
2.3 Phí thẩm định hồ sơ mua, bán tàu biển Bộ Tài chính
3 Phí thẩm định đầu tư, dự án đầu tư
3.1 Phí thẩm định chấp thuận đầu tư đối với các dự án đầu tư phát triển đô thị Bộ Tài chính
3.2 Phí thẩm định các đồ án quy hoạch Bộ Tài chính
3.3 Phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng Bộ Tài chính
3.4 Phí thẩm định thiết kế cơ sở Bộ Tài chính
3.5 Phí thẩm định thiết kế kỹ thuật Bộ Tài chính
3.6 Phí thẩm định dự toán xây dựng Bộ Tài chính
4 Phí xử lý vụ việc cạnh tranh
4.1 Phí giải quyết khiếu nại vụ việc cạnh tranh Bộ Tài chính
4.2 Phí giải quyết yêu cầu độc lập của người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan Bộ Tài chính
4.3 Phí thẩm định hồ sơ hưởng miễn trừ trong giải quyết vụ việc cạnh tranh Bộ Tài chính
5 Phí thẩm định cấp phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp Bộ Tài chính
6 Phí trong lĩnh vực hóa chất
6.1 Phí thẩm định cấp phép sản xuất hóa chất Bảng, DOC, DOC-PSF Bộ Tài chính
6.2 Phí thẩm định phê duyệt Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất Bộ Tài chính
6.3 Phí thẩm định xác nhận Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất Bộ Tài chính
6.4 Phí thẩm định cấp giấy phép, giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh hóa chất thuộc Danh mục hóa chất hạn chế sản xuất kinh doanh, hóa chất sản xuất kinh doanh có điều kiện Bộ Tài chính
7 Phí thẩm định điều kiện, tiêu chuẩn ngành nghề thuộc lĩnh vực công nghiệp, thương mại, xây dựng
7.1 Phí thẩm định cấp giấy phép hoạt động điện lực Bộ Tài chính
7.2 Phí thẩm định cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp Bộ Tài chính
7.3 Phí thẩm định điều kiện, tiêu chuẩn ngành nghề thuộc lĩnh vực xây dựng Bộ Tài chính
7.4 Phí thẩm định điều kiện hoạt động thương mại điện tử Bộ Tài chính
7.5 Phí thẩm định kinh doanh thương mại có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp Bộ Tài chính
7.6 Phí thẩm định điều kiện kinh doanh hàng hóa, dịch vụ hạn chế kinh doanh; hàng hóa, dịch vụ kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực thương mại Bộ Tài chính
8 Phí cung cấp thông tin doanh nghiệp Bộ Tài chính
9 Phí chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O) Bộ Tài chính
III PHÍ THUỘC LĨNH VỰC NGOẠI GIAO
1 Phí xác nhận đăng ký công dân Bộ Tài chính
2 Phí cấp thị thực và các giấy tờ có liên quan đến xuất nhập cảnh Việt Nam cho người nước ngoài Bộ Tài chính
3 Phí tiếp nhận và vận chuyển đơn, chứng cứ của công dân và pháp nhân Việt Nam Bộ Tài chính
4 Phí chứng nhận lãnh sự và hợp pháp hóa lãnh sự Bộ Tài chính
IV PHÍ THUỘC LĨNH VỰC AN NINH, QUỐC PHÒNG
1 Phí phòng cháy, chữa cháy
1.1 Phí thẩm định phê duyệt thiết kế phòng cháy và chữa cháy Bộ Tài chính
1.2 Phí kiểm định phương tiện phòng cháy và chữa cháy Bộ Tài chính
2 Phí thẩm định điều kiện, tiêu chuẩn hành nghề thuộc lĩnh vực an ninh, quốc phòng Bộ Tài chính
3 Phí khai thác và sử dụng thông tin trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư Bộ Tài chính
4 Phí thẩm định cấp giấy phép sản xuất, kinh doanh sản phẩm mật mã dân sự; giấy chứng nhận hợp chuẩn sản phẩm mật mã dân sự; giấy chứng nhận hợp quy sản phẩm mật mã dân sự Bộ Tài chính
5 Phí sát hạch cấp chứng chỉ nghiệp vụ bảo vệ Bộ Tài chính
V PHÍ THUỘC LĨNH VỰC GIAO THÔNG VẬN TẢI
1 Phí thuộc lĩnh vực đường bộ
1.1 Phí sử dụng đường bộ
 • Bộ Tài chính quy định đối với đường thuộc trung ương quản lý.
 • Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định đối với đường thuộc địa phương quản lý.
1.2 Phí sử dụng tạm thời lòng đường, hè phố Hội đồng nhân dân cấp tỉnh
1.3 Phí sát hạch lái xe Bộ Tài chính
2 Phí thuộc lĩnh vực đường biển, đường thủy nội địa
2.1 Phí sử dụng vị trí neo, đậu Bộ Tài chính
2.2 Phí bảo đảm hàng hải Bộ Tài chính
2.3 Phí kiểm tra, đánh giá, cấp giấy chứng nhận quốc tế về an ninh tàu biển Bộ Tài chính
2.4 Phí thẩm định cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ vận tải biển và dịch vụ hỗ trợ vận tải biển Bộ Tài chính
2.5 Phí xác nhận kháng nghị hàng hải Bộ Tài chính
2.6 Phí thẩm định, phê duyệt đánh giá an ninh cảng biển, kế hoạch an ninh cảng biển, cấp sổ lý lịch tàu biển Bộ Tài chính
2.7 Phí thẩm định công bố cầu, bến cảng biển, khu nước, vùng nước, thông báo hàng hải; cảng thủy nội địa, bến thủy nội địa Bộ Tài chính
2.8 Phí thẩm tra cấp giấy phép hoạt động cảng biển, cảng thủy nội địa, bến thủy nội địa Bộ Tài chính
2.9 Phí trọng tải tàu, thuyền Bộ Tài chính
2.10 Phí thẩm định, phê duyệt đánh giá an ninh, kế hoạch an ninh cảng thủy nội địa tiếp nhận phương tiện thủy nước ngoài Bộ Tài chính
2.11 Phí luồng, lạch đường thủy nội địa Bộ Tài chính
2.12 Phí trình báo đường thủy nội địa Bộ Tài chính
2.13 Phí sát hạch cấp chứng nhận khả năng chuyên môn thuyền trưởng, máy trưởng Bộ Tài chính
3 Phí sử dụng kết cấu hạ tầng đường sắt Bộ Tài chính
4 Phí thuộc lĩnh vực hàng không
4.1 Phí kiểm định cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện bay cho tàu bay Bộ Tài chính
4.2 Phí kiểm định cấp giấy chứng nhận loại tàu bay, chứng chỉ đủ điều kiện kỹ thuật các phương tiện thiết bị hàng không sản xuất mới đưa vào sử dụng Bộ Tài chính
4.3 Phí cung cấp thông tin trong sổ đăng bạ tàu bay Bộ Tài chính
4.4 Phí nhượng quyền khai thác cảng hàng không, sân bay Bộ Tài chính
4.5 Phí bay qua vùng trời Việt Nam Bộ Tài chính
4.6 Phí phân tích dữ liệu bay Bộ Tài chính
4.7 Phí thẩm định cấp chứng chỉ, giấy phép, giấy chứng nhận trong hoạt động hàng không dân dụng; cấp giấy phép ra vào khu vực hạn chế tại cảng hàng không, sân bay Bộ Tài chính
4.8 Phí sát hạch đủ điều kiện cấp giấy phép nhân viên hàng không Bộ Tài chính
VI PHÍ THUỘC LĨNH VỰC THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
1 Phí sử dụng tần số vô tuyến điện Bộ Tài chính
2 Phí duy trì sử dụng tên miền và địa chỉ Internet
2.1 Phí duy trì sử dụng tên miền quốc gia.VN Bộ Tài chính
2.2 Phí duy trì sử dụng địa chỉ internet IP Bộ Tài chính
3 Phí sử dụng mã, số viễn thông Bộ Tài chính
4 Phí quyền hoạt động viễn thông
4.1 Phí thiết lập mạng viễn thông công cộng Bộ Tài chính
4.2 Phí cung cấp dịch vụ viễn thông Bộ Tài chính
4.3 Phí thử nghiệm mạng và dịch vụ viễn thông Bộ Tài chính
4.4 Phí thiết lập mạng viễn thông dùng riêng Bộ Tài chính
4.5 Phí lắp đặt cáp viễn thông trên biển Bộ Tài chính
5 Phí thẩm định điều kiện hoạt động viễn thông Bộ Tài chính
6 Phí thẩm định điều kiện hoạt động bưu chính Bộ Tài chính
7 Phí dịch vụ duy trì hệ thống kiểm tra trạng thái chứng thư số Bộ Tài chính
8 Phí quyền cung cấp dịch vụ truyền hình trả tiền Bộ Tài chính
9 Phí thẩm định nội dung, kịch bản trò chơi điện tử trên mạng Bộ Tài chính
10 Phí thẩm định và chứng nhận hợp chuẩn, hợp quy về an toàn thông tin Bộ Tài chính
11 Phí thẩm định cấp giấy phép kinh doanh sản phẩm, dịch vụ an toàn thông tin mạng Bộ Tài chính
VII PHÍ THUỘC LĨNH VỰC VĂN HÓA, THỂ THAO, DU LỊCH
1 Phí thăm quan
1.1 Phí thăm quan danh lam thắng cảnh
 • Bộ Tài chính quy định đối với công trình thuộc trung ương quản lý.
 • Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định đối với công trình thuộc địa phương quản lý.
1.2 Phí thăm quan di tích lịch sử
 • Bộ Tài chính quy định đối với công trình thuộc trung ương quản lý.
 • Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định đối với công trình thuộc địa phương quản lý.
1.3 Phí thăm quan công trình văn hóa, bảo tàng
 • Bộ Tài chính quy định đối với công trình thuộc trung ương quản lý.
 • Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định đối với công trình thuộc địa phương quản lý.
2 Phí thẩm định văn hóa phẩm
2.1 Phí thẩm định nội dung văn hóa phẩm xuất khẩu, nhập khẩu Bộ Tài chính
2.2 Phí thẩm định kịch bản phim và phân loại phim Bộ Tài chính
2.3 Phí thẩm định chương trình nghệ thuật biểu diễn; phí thẩm định nội dung chương trình trên băng, đĩa, phần mềm và trên các vật liệu khác Bộ Tài chính
2.4 Phí thẩm định nội dung tài liệu xuất bản phẩm không kinh doanh Bộ Tài chính
2.5 Phí thẩm định cấp giấy phép hợp tác, liên doanh sản xuất phim, cung cấp dịch vụ sản xuất phim cho tổ chức, cá nhân nước ngoài
3 Phí thẩm định tiêu chuẩn, điều kiện hành nghề thuộc lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch Bộ Tài chính
3.1 Phí thẩm định, phân hạng cơ sở lưu trú du lịch, cơ sở kinh doanh dịch vụ đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch Bộ Tài chính
3.2 Phí thẩm định và cấp giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế Bộ Tài chính
3.3 Phí thẩm định cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch Bộ Tài chính
3.4 Phí thẩm định hồ sơ cấp chứng chỉ hành nghề trong lĩnh vực thể dục, thể thao Bộ Tài chính
3.5 Phí thẩm định cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động cơ sở thể thao, câu lạc bộ thể thao chuyên nghiệp Hội đồng nhân dân cấp tỉnh
3.6 Phí thẩm định cấp, giấy phép kinh doanh karaoke, vũ trường Bộ Tài chính
4 Phí thư viện
 • Bộ Tài chính quy định đối với thư viện thuộc trung ương quản lý.
 • Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định đối với thư viện thuộc địa phương quản lý.
5 Phí bảo quản ký gửi và sử dụng tài liệu lưu trữ Bộ Tài chính
6 Phí đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan đến quyền tác giả Bộ Tài chính
VIII PHÍ THUỘC LĨNH VỰC Y TẾ
1 Phí thẩm định cấp giấy giám định y khoa Bộ Tài chính
2 Phí thẩm định cấp giấy phép lưu hành, nhập khẩu, xuất khẩu, công bố trang thiết bị y tế Bộ Tài chính
3 Phí thẩm định cấp phép lưu hành, nhập khẩu, xác nhận, công bố
3.1 Phí thẩm định cấp phép lưu hành, nhập khẩu, xác nhận, công bố trong lĩnh vực dược phẩm, mỹ phẩm Bộ Tài chính
3.2 Phí thẩm định cấp phép lưu hành, nhập khẩu, xác nhận, công bố hóa chất trong gia dụng và y tế Bộ Tài chính
3.3 Phí thẩm định cấp tiếp nhận, nhập khẩu, xuất khẩu, xác nhận trong lĩnh vực chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn trong gia dụng và y tế Bộ Tài chính
3.4 Phí thẩm định cấp phép lưu hành, nhập khẩu, xác nhận, công bố trong lĩnh vực an toàn thực phẩm Bộ Tài chính
4 Phí thẩm định hoạt động, tiêu chuẩn, điều kiện hành nghề thuộc lĩnh vực y tế
4.1 Phí thẩm định cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế Bộ Tài chính
4.2 Phí thẩm định điều kiện hành nghề, kinh doanh thuộc lĩnh vực an toàn thực phẩm Bộ Tài chính
4.3 Phí thẩm định cấp phép cơ sở đủ điều kiện can thiệp y tế để xác định lại giới tính Bộ Tài chính
4.4 Phí thẩm định tiêu chuẩn, điều kiện hành nghề, kinh doanh thuộc lĩnh vực dược, mỹ phẩm Bộ Tài chính
4.5 Phí thẩm định hoạt động cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; điều kiện hành nghề khám bệnh, chữa bệnh Bộ Tài chính
4.6 Phí thẩm định tiêu chuẩn, điều kiện hành nghề, kinh doanh thuộc lĩnh vực trang thiết bị y tế Bộ Tài chính
4.7 Phí thẩm định cấp giấy chứng nhận phòng xét nghiệm an toàn sinh học, HIV, tiêm chủng Bộ Tài chính
IX PHÍ THUỘC LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
1 Phí bảo vệ môi trường
1.1 Phí bảo vệ môi trường đối với nước thải Chính phủ
1.2 Phí bảo vệ môi trường đối với khí thải Chính phủ
1.3 Phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản Chính phủ
1.4 Phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường, đề án bảo vệ môi trường chi tiết
 • Bộ Tài chính quy định đối với hoạt động thẩm định do cơ quan trung ương thực hiện;
 • Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định đối với hoạt động thẩm định do cơ quan địa phương thực hiện.
1.5 Phí thẩm định phương án cải tạo, phục hồi môi trường và phương án cải tạo, phục hồi môi trường bổ sung
 • Bộ Tài chính quy định đối với hoạt động thẩm định do cơ quan trung ương thực hiện;
 • Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định đối với hoạt động thẩm định do cơ quan địa phương thực hiện.
2 Phí thẩm định cấp giấy chứng nhận lưu hành tự do (CFS) sản phẩm, hàng hóa đo đạc và bản đồ khi xuất khẩu, nhập khẩu Bộ Tài chính
3 Phí thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Hội đồng nhân dân cấp tỉnh
4 Phí thẩm định đánh giá trữ lượng khoáng sản Bộ Tài chính
5 Phí khai thác, sử dụng nguồn nước
5.1 Phí thẩm định đề án, báo cáo thăm dò đánh giá trữ lượng, khai thác, sử dụng nước dưới đất
 • Bộ Tài chính quy định đối với hoạt động thẩm định do cơ quan trung ương thực hiện;
 • Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định đối với hoạt động thẩm định do cơ quan địa phương thực hiện.
5.2 Phí thẩm định hồ sơ, điều kiện hành nghề khoan nước dưới đất
 • Bộ Tài chính quy định đối với hoạt động thẩm định do cơ quan trung ương thực hiện;
 • Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định đối với hoạt động thẩm định do cơ quan địa phương thực hiện.
5.3 Phí thẩm định đề án khai thác, sử dụng nước mặt, nước biển
 • Bộ Tài chính quy định đối với hoạt động thẩm định do cơ quan trung ương thực hiện;
 • Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định đối với hoạt động thẩm định do cơ quan địa phương thực hiện.
5.4 Phí thẩm định đề án xả nước thải vào nguồn nước, công trình thủy lợi
 • Bộ Tài chính quy định đối với hoạt động thẩm định do cơ quan trung ương thực hiện;
 • Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định đối với hoạt động thẩm định do cơ quan địa phương thực hiện.
6 Phí thẩm định điều kiện hành nghề thuộc lĩnh vực tài nguyên môi trường
6.1 Phí thẩm định cấp giấy chứng nhận an toàn sinh học biến đổi gen Bộ Tài chính
6.2 Phí thẩm định đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường Bộ Tài chính
6.3 Phí thẩm định cấp giấy phép nhập khẩu phế liệu, xử lý chất thải nguy hại Bộ Tài chính
6.4 Phí thẩm định cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ Bộ Tài chính
6.5 Phí thẩm định cấp giấy phép hoặc văn bản chấp thuận cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu khoa học trong vùng biển Việt Nam Bộ Tài chính
7 Phí khai thác, sử dụng tài liệu, dữ liệu tài nguyên và môi trường
7.1 Phí khai thác và sử dụng tài liệu dầu khí Bộ Tài chính
7.2 Phí khai thác và sử dụng tài liệu đất đai Hội đồng nhân dân cấp tỉnh
7.3 Phí khai thác và sử dụng tài liệu thăm dò điều tra địa chất và khai thác mỏ Bộ Tài chính
7.4 Phí khai thác và sử dụng tài liệu địa chất, khoáng sản Bộ Tài chính
7.5 Phí khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu khí tượng thủy văn Bộ Tài chính
7.6 Phí khai thác và sử dụng dữ liệu viễn thám quốc gia Bộ Tài chính
7.7 Phí khai thác và sử dụng dữ liệu về môi trường Bộ Tài chính
7.8 Phí khai thác và sử dụng dữ liệu tài nguyên, môi trường biển và hải đảo Bộ Tài chính
8 Phí thẩm định kế hoạch bảo vệ môi trường trong hoạt động phá dỡ tàu biển Bộ Tài chính
9 Phí xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất Bộ Tài chính
10 Phí khai thác, sử dụng thông tin dữ liệu đo đạc và bản đồ Bộ Tài chính
X PHÍ THUỘC LĨNH VỰC KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
1 Phí sở hữu trí tuệ
1.1 Phí thẩm định về sở hữu công nghiệp Bộ Tài chính
1.2 Phí tra cứu thông tin về sở hữu công nghiệp Bộ Tài chính
1.3 Phí thẩm định đăng ký quốc tế về sở hữu công nghiệp có nguồn gốc Việt Nam Bộ Tài chính
1.4 Phí cung cấp dịch vụ để giải quyết khiếu nại, phản đối đơn về sở hữu công nghiệp Bộ Tài chính
1.5 Phí công bố, đăng bạ thông tin sở hữu công nghiệp Bộ Tài chính
1.6 Phí sử dụng văn bằng bảo hộ Bộ Tài chính
1.7 Phí thẩm định đơn đăng ký quốc tế sở hữu công nghiệp có chỉ định Việt Nam Bộ Tài chính
2 Phí cấp mã số, mã vạch
2.1 Phí cấp và hướng dẫn sử dụng mã số, mã vạch Bộ Tài chính
2.2 Phí duy trì sử dụng mã số, mã vạch Bộ Tài chính
2.3 Phí sử dụng mã doanh nghiệp, mã GLN (một mã), mã EAN-8 Bộ Tài chính
2.4 Phí đăng ký sử dụng mã nước ngoài Bộ Tài chính
3 Phí sử dụng dịch vụ trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử Bộ Tài chính
4 Phí thẩm định an toàn phóng xạ, bức xạ, an ninh hạt nhân
4.1 Phí thẩm định cấp giấy phép vận hành, sử dụng thiết bị chiếu xạ Bộ Tài chính
4.2 Phí thẩm định cấp giấy phép sản xuất, chế biến, lưu giữ, sử dụng chất phóng xạ Bộ Tài chính
4.3 Phí thẩm định cấp giấy phép thăm dò, khai thác, chế biến quặng phóng xạ Bộ Tài chính
4.4 Phí thẩm định cấp giấy phép xử lý, lưu giữ chất thải phóng xạ, nguồn phóng xạ đã qua sử dụng Bộ Tài chính
4.5 Phí thẩm định cấp giấy phép xây dựng cơ sở bức xạ Bộ Tài chính
4.6 Phí thẩm định cấp giấy phép thay đổi quy mô, phạm vi hoạt động cơ sở bức xạ; giấy phép chấm dứt hoạt động cơ sở bức xạ Bộ Tài chính
4.7 Phí thẩm định cấp giấy phép nhập khẩu, xuất khẩu chất phóng xạ, vật liệu hạt nhân, vật liệu hạt nhân nguồn, thiết bị hạt nhân Bộ Tài chính
4.8 Phí thẩm định cấp giấy phép đóng gói, vận chuyển vật liệu phóng xạ, vật liệu hạt nhân, vật liệu hạt nhân nguồn, chất thải phóng xạ Bộ Tài chính
4.9 Phí thẩm định cấp giấy phép vận chuyển vật liệu chất phóng xạ quá cảnh lãnh thổ Việt Nam Bộ Tài chính
4.10 Phí thẩm định cấp giấy phép nhà máy điện hạt nhân, lò phản ứng hạt nhân nghiên cứu Bộ Tài chính
5 Phí thẩm định kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ, hạt nhân Bộ Tài chính
6 Phí thẩm định điều kiện cấp giấy phép đăng ký dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử Bộ Tài chính
7 Phí thẩm định hợp đồng chuyển giao công nghệ Bộ Tài chính
8 Phí thẩm định điều kiện hoạt động về khoa học, công nghệ Bộ Tài chính
XI PHÍ THUỘC LĨNH VỰC TÀI CHÍNH, NGÂN HÀNG, BẢO HIỂM
1 Phí quản lý, giám sát hoạt động chứng khoán, bảo hiểm, kế toán, kiểm toán
1.1 Phí quản lý và giám sát hoạt động chứng khoán Bộ Tài chính
1.2 Phí quản lý và giám sát hoạt động bảo hiểm Bộ Tài chính
1.3 Phí quản lý và giám sát hoạt động kế toán, kiểm toán Bộ Tài chính
2 Phí dịch vụ thanh toán trong hoạt động của Kho bạc nhà nước Bộ Tài chính
3 Phí hải quan Bộ Tài chính
4 Phí thẩm định tiêu chuẩn, điều kiện hành nghề thuộc lĩnh vực tài chính
4.1 Phí thẩm định cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng Bộ Tài chính
4.2 Phí thẩm định cấp giấy chứng nhận đăng ký hành nghề, giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán, kiểm toán Bộ Tài chính
4.3 Phí thẩm định cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá Bộ Tài chính
XII PHÍ THUỘC LĨNH VỰC TƯ PHÁP
1 Án phí
1.1 Án phí hình sự Ủy ban thường vụ Quốc hội
1.2 Án phí dân sự Ủy ban thường vụ Quốc hội
1.3 Án phí kinh tế Ủy ban thường vụ Quốc hội
1.4 Án phí lao động Ủy ban thường vụ Quốc hội
1.5 Án phí hành chính Ủy ban thường vụ Quốc hội
2 Phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm
2.1 Phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất
 • Bộ Tài chính quy định đối với hoạt động cung cấp thông tin do cơ quan trung ương thực hiện;
 • Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định đối với hoạt động cung cấp thông tin do cơ quan địa phương thực hiện.
2.2 Phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm bằng tàu bay
 • Bộ Tài chính quy định đối với hoạt động cung cấp thông tin do cơ quan trung ương thực hiện;
 • Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định đối với hoạt động cung cấp thông tin do cơ quan địa phương thực hiện.
2.3 Phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm bằng tàu biển
 • Bộ Tài chính quy định đối với hoạt động cung cấp thông tin do cơ quan trung ương thực hiện;
 • Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định đối với hoạt động cung cấp thông tin do cơ quan địa phương thực hiện.
2.4 Phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm bằng động sản, trừ tàu bay, tàu biển
 • Bộ Tài chính quy định đối với hoạt động cung cấp thông tin do cơ quan trung ương thực hiện;
 • Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định đối với hoạt động cung cấp thông tin do cơ quan địa phương thực hiện.
3 Phí công chứng Bộ Tài chính
4 Phí chứng thực
4.1 Phí chứng thực bản sao từ bản chính Bộ Tài chính
4.2 Phí chứng thực chữ ký Bộ Tài chính
4.3 Phí chứng thực hợp đồng giao dịch Bộ Tài chính
5 Phí thi hành án dân sự Bộ Tài chính
6 Phí thực hiện ủy thác tư pháp về dân sự có yếu tố nước ngoài Bộ Tài chính
7 Phí thẩm định điều kiện hoạt động thuộc lĩnh vực tư pháp Bộ Tài chính
8 Phí đăng ký giao dịch bảo đảm
 • Bộ Tài chính quy định đối với hoạt động đăng ký do cơ quan trung ương thực hiện;
 • Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định đối với hoạt động đăng ký do cơ quan địa phương thực hiện.
9 Phí sử dụng thông tin
9.1 Phí cấp cung cấp thông tin về lý lịch tư pháp Bộ Tài chính
9.2 Phí xác nhận có quốc tịch Việt Nam Bộ Tài chính
9.3 Phí xác nhận là người gốc Việt Nam Bộ Tài chính
9.4 Phí khai thác và sử dụng thông tin trong Cơ sở dữ liệu hộ tịch Bộ Tài chính
10 Phí cấp mã số sử dụng cơ sở dữ liệu về giao dịch bảo đảm Bộ Tài chính
XIII PHÍ TRONG LĨNH VỰC KHÁC
1 Phí thẩm định tiêu chuẩn, điều kiện hành nghề theo quy định của pháp luật Bộ Tài chính
2 Phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức Bộ Tài chính
3 Phí thẩm định cấp giấy chứng nhận lưu hành sản phẩm, hàng hóa theo quy định của pháp luật Bộ Tài chính
4 Phí xác minh giấy tờ, tài liệu
4.1 Phí xác minh giấy tờ, tài liệu theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân trong nước Bộ Tài chính
4.2 Phí xác minh giấy tờ, tài liệu theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân nước ngoài Bộ Tài chính

B. DANH MỤC LỆ PHÍ

STT TÊN LỆ PHÍ CƠ QUAN QUY ĐỊNH
I LỆ PHÍ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC LIÊN QUAN ĐẾN QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÔNG DÂN
1 Lệ phí quốc tịch Bộ Tài chính
2 Lệ phí đăng ký cư trú
 • Bộ Tài chính quy định đối với hoạt động do cơ quan trung ương cấp;
 • Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định đối với hoạt động do cơ quan địa phương thực hiện.
3 Lệ phí cấp chứng minh nhân dân, căn cước công dân
 • Bộ Tài chính quy định đối với hoạt động do cơ quan trung ương cấp;
 • Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định đối với hoạt động do cơ quan địa phương thực hiện.
4 Lệ phí hộ tịch Hội đồng nhân dân cấp tỉnh
5 Lệ phí cấp hộ chiếu
5.1 Lệ phí cấp hộ chiếu Bộ Tài chính
5.2 Lệ phí cấp giấy thông hành Bộ Tài chính
5.3 Lệ phí cấp tem AB, giấy phép xuất cảnh Bộ Tài chính
6 Lệ phí tòa án
6.1 Lệ phí công nhận và cho thi hành tại Việt Nam bản án, quyết định dân sự của Tòa án nước ngoài; quyết định trọng tài nước ngoài Ủy ban thường vụ Quốc hội
6.1.1 Lệ phí công nhận và cho thi hành tại Việt Nam bản án, quyết định dân sự, lao động, kinh doanh, thương mại, quyết định về tài sản trong bản án, quyết định hình sự, hành chính của Tòa án nước ngoài Ủy ban thường vụ Quốc hội
6.1.2 Lệ phí không công nhận bản án, quyết định dân sự, lao động, kinh doanh, thương mại, quyết định về tài sản trong bản án, quyết định hình sự, hành chính của Tòa án nước ngoài mà không có yêu cầu thi hành tại Việt Nam Ủy ban thường vụ Quốc hội
6.1.3 Lệ phí công nhận và cho thi hành tại Việt Nam quyết định của Trọng tài nước ngoài Ủy ban thường vụ Quốc hội
6.2 Lệ phí giải quyết việc dân sự Ủy ban thường vụ Quốc hội
6.3 Lệ phí giải quyết các việc dân sự liên quan đến hoạt động Trọng tài thương mại Việt Nam Ủy ban thường vụ Quốc hội
6.4 Lệ phí nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản Ủy ban thường vụ Quốc hội
6.5 Lệ phí xét tính hợp pháp của cuộc đình công Ủy ban thường vụ Quốc hội
6.6 Lệ phí bắt giữ tàu biển, tàu bay Ủy ban thường vụ Quốc hội
6.7 Lệ phí thực hiện ủy thác tư pháp của Tòa án nước ngoài tại Việt Nam Ủy ban thường vụ Quốc hội
6.8 Lệ phí cấp bản sao giấy tờ, sao chụp tài liệu tại Tòa án Ủy ban thường vụ Quốc hội
6.8.1 Lệ phí sao chụp tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ việc do Tòa án thực hiện Ủy ban thường vụ Quốc hội
6.8.2 Lệ phí cấp bản sao bản án, quyết định của Tòa án Ủy ban thường vụ Quốc hội
6.8.3 Lệ phí cấp bản sao giấy chứng nhận xóa án tích Ủy ban thường vụ Quốc hội
6.8.4 Lệ phí cấp bản sao các giấy tờ khác của Tòa án Ủy ban thường vụ Quốc hội
6.9 Lệ phí gửi văn bản tố tụng ra nước ngoài Ủy ban thường vụ Quốc hội
6.10 Lệ phí ủy thác tư pháp ra nước ngoài Ủy ban thường vụ Quốc hội
7 Lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định đối với cấp phép do cơ quan địa phương thực hiện
8 Lệ phí cấp phép hoạt động đưa người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài Bộ Tài chính
9 Lệ phí đăng ký nuôi con nuôi
9.1 Lệ phí đăng ký nuôi con nuôi trong nước Chính phủ
9.2 Lệ phí đăng ký nuôi con nuôi nước ngoài Chính phủ
9.3 Lệ phí đăng ký nuôi con nuôi tại cơ quan đại diện Chính phủ
10 Lệ phí cấp phép các tổ chức nuôi con nuôi Chính phủ
II LỆ PHÍ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC LIÊN QUAN ĐẾN QUYỀN SỞ HỮU, QUYỀN SỬ DỤNG TÀI SẢN
1 Lệ phí trước bạ Chính phủ
2 Lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà, tài sản gắn liền với đất Hội đồng nhân dân cấp tỉnh
3 Lệ phí cấp giấy phép xây dựng Hội đồng nhân dân cấp tỉnh
4 Lệ phí cấp giấy phép quy hoạch Bộ Tài chính
5 Lệ phí quản lý phương tiện giao thông
5.1 Lệ phí đăng ký, cấp biển phương tiện giao thông; phương tiện thủy nội địa Bộ Tài chính
5.2 Lệ phí đăng ký, cấp biển xe máy chuyên dùng Bộ Tài chính
5.3 Lệ phí cấp chứng chỉ cho tàu bay Bộ Tài chính
6 Lệ phí trong lĩnh vực hàng hải
6.1 Lệ phí đăng ký tàu biển Bộ Tài chính
6.2 Lệ phí cấp chứng chỉ xác nhận việc tham gia bảo hiểm hoặc bảo đảm tài chính khác về trách nhiệm dân sự chủ tàu đối với thiệt hại do ô nhiễm dầu Bộ Tài chính
6.3 Lệ phí ra, vào cảng biển; cảng, bến thủy nội địa Bộ Tài chính
6.4 Lệ phí cấp bản công bố bản phù hợp lao động hàng hải (DMLCI) Bộ Tài chính
7 Lệ phí sở hữu trí tuệ
7.1 Lệ phí nộp đơn đăng ký bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ Bộ Tài chính
7.2 Lệ phí cấp văn bằng bảo hộ, cấp chứng nhận đăng ký hợp đồng chuyển giao quyền sở hữu công nghiệp Bộ Tài chính
7.3 Lệ phí duy trì, gia hạn, chấm dứt, hủy bỏ hiệu lực văn bằng bảo hộ Bộ Tài chính
7.4 Lệ phí cấp chứng chỉ hành nghề đại diện sở hữu công nghiệp, công bố, đăng bạ đại diện sở hữu công nghiệp Bộ Tài chính
III LỆ PHÍ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC LIÊN QUAN ĐẾN SẢN XUẤT, KINH DOANH
1 Lệ phí đăng ký doanh nghiệp Bộ Tài chính
2 Lệ phí đăng ký kinh doanh Hội đồng nhân dân cấp tỉnh
3 Lệ phí môn bài Chính phủ
4 Lệ phí cấp phép đặt chi nhánh, văn phòng đại diện của các tổ chức nước ngoài tại Việt Nam Bộ Tài chính
5 Lệ phí phân bổ kho số viễn thông, tài nguyên Internet
5.1 Lệ phí phân bổ mã, số viễn thông Bộ Tài chính
5.2 Lệ phí đăng ký sử dụng tên miền quốc gia.VN Bộ Tài chính
5.3 Lệ phí đăng ký sử dụng địa chỉ Internet IP Bộ Tài chính
6 Lệ phí cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ viễn thông và giấy phép nghiệp vụ viễn thông
6.1 Lệ phí cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ viễn thông Bộ Tài chính
6.2 Lệ phí cấp giấy phép lắp đặt cáp viễn thông trên biển Bộ Tài chính
6.3 Lệ phí cấp giấy phép thiết lập mạng viễn thông dùng riêng Bộ Tài chính
6.4 Lệ phí cấp giấy phép thử nghiệm mạng và dịch vụ viễn thông Bộ Tài chính
7 Lệ phí cấp bằng, chứng chỉ được hoạt động trên các loại phương tiện Bộ Tài chính
8 Lệ phí cấp giấy chứng nhận bảo đảm chất lượng, an toàn kỹ thuật đối với máy, thiết bị, phương tiện và các chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn Bộ Tài chính
9 Lệ phí cấp và dán tem kiểm soát băng, đĩa có chương trình Bộ Tài chính
10 Lệ phí chuyển nhượng chứng chỉ, tín chỉ giảm phát thải khí nhà kính Bộ Tài chính
11 Lệ phí cấp giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm
11.1 Lệ phí đăng ký nhập khẩu xuất bản phẩm để kinh doanh Bộ Tài chính
11.2 Lệ phí cấp giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh Bộ Tài chính
12 Lệ phí cấp giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện Bộ Tài chính
13 Lệ phí cấp giấy phép nhập khẩu thiết bị phát, thu - phát sóng vô tuyến điện Bộ Tài chính
14 Lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký cung cấp kênh chương trình nước ngoài trên truyền hình trả tiền Bộ Tài chính
15 Lệ phí cấp tên định danh người gửi dùng trong hoạt động quảng cáo trên mạng Bộ Tài chính
16 Lệ phí cấp giấy phép nhập khẩu sản phẩm an toàn thông tin Bộ Tài chính
17 Lệ phí cấp chứng chỉ nhân viên làm việc bức xạ Bộ Tài chính
18 Lệ phí cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử Bộ Tài chính
19 Lệ phí trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường chất lượng
19.1 Lệ phí cấp giấy đăng ký công bố hợp chuẩn; công bố hợp quy Bộ Tài chính
19.2 Lệ phí cấp giấy chứng nhận phê duyệt mẫu phương tiện đo sản xuất trong nước, nhập khẩu Bộ Tài chính
19.3 Lệ phí cấp giấy công nhận khả năng kiểm định phương tiện đo Bộ Tài chính
20 Lệ phí cấp giấy phép quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo Bộ Tài chính
21 Lệ phí cấp giấy phép hoạt động xây dựng
21.1 Lệ phí cấp giấy phép hoạt động xây dựng cho nhà thầu nước ngoài Bộ Tài chính
21.2 Lệ phí cấp chứng nhận năng lực hoạt động xây dựng cho tổ chức Bộ Tài chính
21.3 Lệ phí cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng cho cá nhân Bộ Tài chính
22 Lệ phí cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản Bộ Tài chính
23 Lệ phí cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc sư, kỹ sư hoạt động xây dựng; chứng chỉ giám sát thi công xây dựng Bộ Tài chính
24 Lệ phí cấp giấy phép thành lập Sở giao dịch hàng hóa Bộ Tài chính
25 Lệ phí cấp chứng chỉ hành nghề thí nghiệm chuyên ngành xây dựng, quan trắc công trình xây dựng và chứng nhận hợp quy Bộ Tài chính
26 Lệ phí cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh sản xuất phim Bộ Tài chính
27 Lệ phí cấp giấy phép thành lập và hoạt động của tổ chức tín dụng, giấy phép thành lập chi nhánh ngân hàng nước ngoài, giấy phép thành lập văn phòng đại diện của tổ chức tín dụng nước ngoài, tổ chức nước ngoài khác có hoạt động ngân hàng Bộ Tài chính
28 Lệ phí cấp giấy phép hoạt động cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán cho các tổ chức không phải là ngân hàng Bộ Tài chính
29 Lệ phí cấp phép hoạt động khoáng sản Bộ Tài chính
30 Lệ phí cấp giấy phép nhận chìm ở biển Bộ Tài chính
31 Lệ phí cấp giấy phép, giấy chứng nhận hoạt động trong lĩnh vực chứng khoán Bộ Tài chính
32 Lệ phí cấp, điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài Bộ Tài chính
33 Lệ phí đăng ký các quyền đối với tàu bay Bộ Tài chính
34 Lệ phí cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện quan trắc môi trường lao động Bộ Tài chính
35 Lệ phí cấp giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu tiền chất công nghiệp Bộ Tài chính
IV LỆ PHÍ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐẶC BIỆT VỀ CHỦ QUYỀN QUỐC GIA
1 Lệ phí ra, vào cảng
1.1 Lệ phí ra, vào cảng biển Bộ Tài chính
1.2 Lệ phí ra, vào cảng, bến thủy nội địa Bộ Tài chính
1.3 Lệ phí ra, vào cảng hàng không, sân bay Bộ Tài chính
2 Lệ phí đi qua vùng đất, vùng biển
2.1 Lệ phí hàng hóa, hành lý, phương tiện vận tải quá cảnh Bộ Tài chính
2.2 Lệ phí cấp phép hoạt động khảo sát, thiết kế, lắp đặt, sửa chữa, bảo dưỡng các công trình thông tin bưu điện, dầu khí, giao thông vận tải đi qua vùng đất, vùng biển của Việt Nam Bộ Tài chính
2.3 Lệ phí cấp giấy phép lên bờ cho thuyền viên nước ngoài Bộ Tài chính
2.4 Lệ phí cấp giấy phép xuống tàu nước ngoài Bộ Tài chính
2.5 Lệ phí cấp giấy phép cho người điều khiển phương tiện Việt Nam cặp mạn tàu nước ngoài Bộ Tài chính
2.6 Lệ phí cấp giấy phép cho người Việt Nam và người nước ngoài thực hiện các hoạt động báo chí, nghiên cứu khoa học, tham quan du lịch có liên quan đến tàu, thuyền nước ngoài Bộ Tài chính
3 Lệ phí hoa hồng chữ ký trong lĩnh vực dầu khí Bộ Tài chính
V LỆ PHÍ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC TRONG CÁC LĨNH VỰC KHÁC
1 Lệ phí cấp chứng chỉ hành nghề luật sư Bộ Tài chính
2 Lệ phí cấp thẻ công chứng viên Bộ Tài chính
3 Lệ phí cấp chứng chỉ hành nghề quản tài viên Bộ Tài chính
4 Lệ phí cấp giấy chứng nhận thuyết minh viên Bộ Tài chính
5 Lệ phí cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ thú y; chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hóa chất, chất xử lý cải tạo môi trường trong nuôi trồng thủy sản, chăn nuôi Bộ Tài chính
6 Lệ phí cấp chứng nhận kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật trên cạn; thủy sản nhập khẩu, quá cảnh, tạm nhập tái xuất, chuyển cửa khẩu Bộ Tài chính
7 Lệ phí cấp giấy phép khai thác, hoạt động thủy sản Bộ Tài chính
8 Lệ phí công nhận chất lượng vật tư nông nghiệp được phép lưu hành tại Việt Nam Bộ Tài chính
9 Lệ phí cấp giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu giống, nguồn gen cây trồng nông nghiệp Bộ Tài chính