Mục lục:Cong bao Chinh phu 1261 1262 nam 2015.pdf

Khoản mục Wikidata
Tải lại trang
khoản mục Wikidata
Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Tựa đềCÔNG BÁO/Số 1261 + 1262/Ngày 30-12-2015 Xem thông tin tại Wikidata Xem và sửa dữ liệu tại Wikidata
Tác giảChính phủ Việt Nam Xem thông tin tại Wikidata
Nhà xuất bảnVăn phòng Chính phủ
Nơi xuất bảnHà Nội
Năm xuất bản2015
Nhà inXí nghiệp Bản đồ 1 - Bộ Quốc phòng
Tập tin nguồnpdf
Tiến triển Nội dung sách cần được chuyển thành văn bản

Các trang (giải thích tình trạng trang)

MỤC LỤC


Trang
VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
CHỦ TỊCH NƯỚC - QUỐC HỘI
08-12-2015 Lệnh số 27/2015/L-CTN về việc công bố Luật. 2
25-11-2015 Luật số 97/2015/QH13 Luật phí và lệ phí. 3
08-12-2015 Lệnh số 28/2015/L-CTN về việc công bố Luật. 33
25-11-2015 Luật số 96/2015/QH13 Luật trưng cầu ý dân. 34
08-12-2015 Lệnh số 30/2015/L-CTN về việc công bố Luật. 52
26-11-2015 Luật số 98/2015/QH13 Luật quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng. 53
BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
11-12-2015 Thông tư số 80/2015/TT-BGTVT quy định về việc cấp Giấy phép liên quan đến hoạt động xây dựng trong phạm vi bảo vệ công trình đường sắt. 73