Một cơn gió bụi

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Lệ Thần
TRẦN TRỌNG KIM


một cơn
gió bụi


(Kiến Văn Lục)


VĨNH-SƠN

Lệ Thần
TRẦN-TRỌNG-KIM


MỘT CƠN
GIÓ BỤI

(Kiến Văn Lục)NHÀ XUẤT-BẢN
VĨNH-SƠN
1969

Tác phẩm di cảo này thuộc phạm vi công cộng ở các quốc gia và vùng lãnh thổ có thời hạn bảo hộ bản quyền đối với tác phẩm di cảo50 năm hoặc ngắn hơn kể từ khi tác phẩm di cảo được xuất bản, chứ không dựa trên số năm sau khi tác giả mất.