Mục lục:Cong bao Chinh phu 1169 1170 nam 2014.pdf

Khoản mục Wikidata
Tải lại trang
khoản mục Wikidata
Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Tựa đềCÔNG BÁO/Số 1169 + 1170/Ngày 29-12-2014 Xem thông tin tại Wikidata Xem và sửa dữ liệu tại Wikidata
Tác giảChính phủ Việt Nam Xem thông tin tại Wikidata
Nhà xuất bảnVăn phòng Chính phủ
Nơi xuất bảnHà Nội
Năm xuất bản2014
Nhà inXí nghiệp Bản đồ 1 - Bộ Quốc phòng
Tập tin nguồnpdf
Tiến triển Nội dung sách cần được chuyển thành văn bản

Các trang (giải thích tình trạng trang)

MỤC LỤC


Trang
VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
QUỐC HỘI - CHỦ TỊCH NƯỚC
08-12-2014 Lệnh số 24/2014/L-CTN về việc công bố Luật. 2
25-11-2014 Luật số 65/2014/QH13 Luật nhà ở. 3
VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC
CHÍNH PHỦ
15-12-2014 Nghị quyết số 93/NQ-CP về một số cơ chế, chính sách phát triển y tế. 93