Khoản mục Wikidata
Tải lại trang
khoản mục Wikidata

Mục lục:Cong bao Chinh phu 1173 1174 nam 2014.pdf

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Tựa đềCÔNG BÁO/Số 1173 + 1174/Ngày 30-12-2014 Xem thông tin tại Wikidata Xem và sửa dữ liệu tại Wikidata
Tác giảChính phủ Việt Nam Xem thông tin tại Wikidata
Nhà xuất bảnVăn phòng Chính phủ
Nơi xuất bảnHà Nội
Năm xuất bản2014
Nhà inXí nghiệp Bản đồ 1 - Bộ Quốc phòng
Tập tin nguồnpdf
Tiến triển Nội dung sách cần được chuyển thành văn bản

Các trang (giải thích tình trạng trang)

MỤC LỤC


Trang
VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
QUỐC HỘI - CHỦ TỊCH NƯỚC
08-12-2014 Lệnh số 27/2014/L-CTN về việc công bố Luật. 2
26-11-2014 Luật số 67/2014/QH13 Luật đầu tư. 3
08-12-2014 Lệnh số 30/2014/L-CTN về việc công bố Luật. 68
26-11-2014 Luật số 70/2014/QH13 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế tiêu thụ đặc biệt. 69
08-12-2014 Lệnh số 31/2014/L-CTN về việc công bố Luật. 73
26-11-2014 Luật số 71/2014/QH13 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế. 74
VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
16-12-2014 Quyết định số 2264/QĐ-TTg phê duyệt Đề án đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh giai đoạn 2015 - 2020. 82