Mục lục:Cong bao Chinh phu 363 364 nam 2023.pdf

Khoản mục Wikidata
Tải lại trang
khoản mục Wikidata
Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Tựa đềCÔNG BÁO/Số 363 + 364/Ngày 13-02-2023 Xem thông tin tại Wikidata Xem và sửa dữ liệu tại Wikidata
Tác giảChính phủ Việt Nam Xem thông tin tại Wikidata
Nhà xuất bảnVăn phòng Chính phủ
Nơi xuất bảnHà Nội
Năm xuất bản2023
Nhà inXí nghiệp Bản đồ 1 - Bộ Quốc phòng
Tập tin nguồnpdf
Tiến triển Nội dung sách cần được chuyển thành văn bản

Các trang (giải thích tình trạng trang)

MỤC LỤC

Trang
VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC
VĂN BẢN HỢP NHẤT - VĂN PHÒNG QUỐC HỘI
08-07-2022 Văn bản hợp nhất số 11/VBHN-VPQH hợp nhất Luật Sở hữu trí tuệ. 2
(Đăng từ Công báo số 361 + 362 đến số 363 + 364)
08-07-2022 Văn bản hợp nhất số 16/VBHN-VPQH hợp nhất Nghị quyết về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng. 78