Khoản mục Wikidata
Tải lại trang
khoản mục Wikidata

Mục lục:Cong bao Chinh phu 423 424 nam 2018.pdf

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Tựa đềCÔNG BÁO/Số 423 + 424/Ngày 06-3-2018 Xem thông tin tại Wikidata Xem và sửa dữ liệu tại Wikidata
Tác giảChính phủ Việt Nam Xem thông tin tại Wikidata
Nhà xuất bảnVăn phòng Chính phủ
Nơi xuất bảnHà Nội
Năm xuất bản2018
Nhà inXí nghiệp Bản đồ 1 - Bộ Quốc phòng
Tập tin nguồnpdf
Tiến triển Nội dung sách cần được chuyển thành văn bản

Các trang (giải thích tình trạng trang)

MỤC LỤC

Trang
VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
CHÍNH PHỦ
23-02-2018 Nghị định số 22/2018/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật sở hữu trí tuệ năm 2005 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật sở hữu trí tuệ năm 2009 về quyền tác giả, quyền liên quan. 3
23-02-2018 Nghị định số 23/2018/NĐ-CP quy định về bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc. 26
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
23-02-2018 Quyết định số 07/2018/QĐ-TTg ban hành Danh mục bí mật nhà nước độ Tối mật của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh. 45
VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC
VĂN BẢN HỢP NHẤT - BỘ CÔNG THƯƠNG
22-02-2018 Văn bản hợp nhất số 13/VBHN-BCT hợp nhất quy định danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương. 47
22-02-2018 Văn bản hợp nhất số 14/VBHN-BCT hợp nhất Nghị định về vật liệu nổ công nghiệp. 58