Khoản mục Wikidata
Tải lại trang
khoản mục Wikidata

Mục lục:Cong bao Chinh phu 515 516 nam 2017.pdf

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Tựa đềCÔNG BÁO/Số 515 + 516/Ngày 25-7-2017 Xem thông tin tại Wikidata Xem và sửa dữ liệu tại Wikidata
Tác giảChính phủ Việt Nam Xem thông tin tại Wikidata
Nhà xuất bảnVăn phòng Chính phủ
Nơi xuất bảnHà Nội
Năm xuất bản2017
Nhà inXí nghiệp Bản đồ 1 - Bộ Quốc phòng
Tập tin nguồnpdf
Tiến triển Nội dung sách cần được chuyển thành văn bản

Các trang (giải thích tình trạng trang)

MỤC LỤC


Trang
VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
CHỦ TỊCH NƯỚC - QUỐC HỘI
29-06-2017 Lệnh số 04/2017/L-CTN về việc công bố Luật. 2
19-06-2017 Luật số 07/2017/QH14 luật Chuyển giao công nghệ. 3
29-06-2017 Lệnh số 05/2017/L-CTN về việc công bố Luật. 42
19-06-2017 Luật số 09/2017/QH14 luật Du lịch. 43
VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC
CHÍNH PHỦ
11-07-2017 Nghị quyết số 61/NQ-CP phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6 năm 2017. 86