Nét mực tình/84

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Nét mực tình của Dương Bá Trạc
84 — Đề ở Việt-Nam hội quán Quảng-châu-Loan

Đề ở Việt-Nam hội quán Quảng-châu-Loan

Đi đến đâu có anh có em, hai chữ lợi quyền cùng bảo thủ,
Thương lấy nhau một nòi một gi ng, tấm lòng nghĩa vụ dám đơn sai.