Nét mực tình/85

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Nét mực tình của Dương Bá Trạc
85 — Viếng sống Trần-tán-Bình

Viếng sống Trần-tán-Bình

Bao nhiêu năm, nào huyện, nào phủ, nào tỉnh, chính có, giáo có, thay đổi mấy vai tuồng, biết sỉ thân nợ đà hết kiếp[1],
Một dúm chữ, đỗ hương, đỗ hội, đỗ đình, thơ hay, đối hay, múa mang ba tấc lưỡi, cũng nhờ đất nước mới lên câu[2].

  1. Câu đối sinh phần của ông Trần: Sinh tồn ngã diệc sỉ nô thân, nghĩa là sống còn ta cũng sỉ thân nô.
  2. Cũng câu đối sinh-phần của ông Trần: Luân hồi hoặc hữu, vật sinh quốc thổ vật ư nho, nghĩa là nếu có luân hồi thì kiếp sau đừng sinh ở đất nước này làm nho nữa.