Nam Kỳ phong tục nhơn vật diễn ca

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Nam Kỳ phong tục nhơn vật diễn ca  (1909) 
của Nguyễn Liên Phong

Tác phẩm này, được phát hành trước ngày 1 tháng 1 năm 1928, đã thuộc phạm vi công cộng trên toàn thế giới vì tác giả đã mất hơn 100 năm trước.