Nam học Hán văn khoá bản/Bài 36

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
第 三 十 六 課
手 字 類

Thủ = tay, membre supérieur.

Chỉ = ngón tay, doigt.

Chưởng = bàn tay, main.

Hãn = chống, soutenir, maintenir.

Huy=vẫy, faire signe avec la main.

Huề = cắp, porter.

Chì = cầm, tenir.

执 執 Chấp = cầm, tenir.

Thao = giữ, garder.

Bão=ôm, embrasser.

Trạch=chọn, choisir.

手 有 指 掌 所 以 捍 頭 目 而 任 指 揮 也、就 中 擕 書 者 爲 士、持 墨 者 爲 工、執 耒 者 爲 農、抱 貿 者 爲 賈、各 有 所 操 也、