Nam học Hán văn khoá bản/Bài 49

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
第 四 十 九 課
鳥 字 類

Kê = gà, poule, coq.

Áp = vịt, canard.

Nga = ngỗng, oie.

孔雀 Khổng tước = công, paon.

鸚 鵡 Anh vũ = iểng, perroquet.

鴿 Cáp = bồ-câu, pigeon.

𪃿 Kha = sáo, pie.

Lộ = cò, aigrette.

Vụ = vịt, canard.

Phù=mòng, canard de petite espèce.

鷓 鴣 Giá cô = gà gô, perdrix.

Hạc = hạc, grue.

孔 雀 能 舞、山 𪃿 能 歌、鸚 鵡 能 言、鷄 能 司 晨、鶴 能 侍 立、至 於 家 奴 之 鴿、呷 呷 之 鴨、鶃 鶃 之 鵝、俱 可 供 厨 下 之 用、故 人 多 畜 之、乃 有 似 鴨 者 野 鶩 也 鳬 也、似 鷄 者 鷓 鴣 也、似 鶴 者 鷺 也、人 每 弋 而 取 之、