Nam học Hán văn khoá bản/Bài 52

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
第 五 十 二 課
虛 字

Ngã = tôi, của tôi, je, moi, mon.

Quân=anh, của anh, toi, ton.

Tha = nó, của nó, il, qui, lui, son.

Kỳ=nó, ấy, của.., qui, ce, mon, ton, son.

Cập=cùng với, avec.

Duy=chỉ, seulement.

Các=ai nấy, chaque.

同 辰 Đồng thời=cùng một lúc, en même temps.

君 乘 君 馬、我 乘 我 馬、他 乘 他 馬、各 乘 其 馬、同 辰 早 發、乃 他 先 至、君 次 之、惟 我 獨 後、也 是 他 馬 及 君 馬 俱 勝 於 我 馬 甚 矣、