Nam học Hán văn khoá bản/Bài 80

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
第 八 十 課
虛 字

對 於 Đối ư = đối với, envers.

Bỉ = kìa xem, voilà.

Huống = huống chi, à plus forte raison.

人 對 於 家 庭、有 家 庭 之 倫 理、出 對 於 社 會、有 社 會 之 倫 理、彼 虎 狼 知 有 父 子、蜂 蟻 知 有 君 臣、䳄 鳩 知 有 夫 婦、鴻 雁 知 有 兄 弟 長 幼、况 於 人 乎、