Nam học Hán văn khoá bản/Bài 82

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
第 八 十 二 課
助 語

Dã, particule finale.

Hĩ, particule finale.

Nhĩ = mà thôi, seulement.

Yên, particule finale.

Tai = (dùng để mà chỉ sự than-thở).

書 可 讀 也、我 讀 書 矣 而 我 自 我 書 自 書、費 了 辰 刻 耳、讀 奚 爲 哉、苟 能 口 焉 誦 之、心 焉 推 之、是 能 讀 書、