Nho giáo/Quyển IV/Thiên II-8

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

DIÊU-GIANG PHÁI

Trong các học-phái đời nhà Minh, có phái Diêu-giang phát huy cái tâm-học ra rõ-ràng hơn trước, và lập thành một cái học rất cao minh. Nhưng vì về sau các chi-phái hiểu lầm mất cái tôn-chỉ, và cái học của phái ấy lại trái với tập-tục, cho nên chỉ thịnh được một thời rồi thôi, Người lập ra phái ấy là Vương Thủ-nhân, một nhà đại nho trong Nho-giáo, hiểu được đến chỗ uyên thâm của đạo thánh hiền.