Quốc văn trích diễm/85

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

85 — LÚC TÁI-HỢP

TIỂU-DẪN. — Khi Kim-Trọng đã tìm thấy Kiều, cả nhà mới ép Kiều phải lấy Kim-Trọng; nàng lấy lời-lẽ chống-chế để từ-chối. Đoạn này là nói lúc hai người tái-hợp trò-chuyện cùng nhau. Coi đoạn này thì biết tâm-sự nàng Kiều lúc bấy giờ.

Nhà vừa mở tiệc đoàn-viên,
Hoa soi ngọn đuốc, hồng chen bức là.
Cùng nhau giao-bái một nhà,
Lễ đà đủ lễ, đôi đà xứng đôi.
Động-phòng 1 dìu-dặt chén mồi 2.
Bâng-khuâng duyên mới, ngậm-ngùi tình xưa!
Những từ sen ngó, đào tơ 3,
Mười lăm năm, mới bây giờ là đây!
Tình-duyên ấy, hợp-tan này,
Bi hoan mấy nỗi, đêm chầy trăng cao.
Canh khuya bức gấm rủ thao,
Dưới đèn tỏ rạng má đào thêm xuân.
Tình-nhân lại gặp tình-nhân,
Hoa[1] xưa ong cũ mấy phân chung-tình!
Nàng rằng: « Phận thiếp đã đành,
« Có làm chi nữa, cái mình bỏ đi.
« Nghĩ chàng nghĩa cũ tình ghi,
« Chiều lòng nghĩ có xướng tùy 4 mảy-may.
« Riêng lòng đã thẹn lắm thay,
« Cũng đà mặt dạn mày dày khó coi!
« Những như âu-yếm vành ngoài,
« Còn toan mở mặt với người cho qua.
« Lại như những thói người ta,
« Vớt hương dưới đất, bẻ hoa cuối mùa.
« Khéo là dở nhuốc bày trò,
« Còn tình đâu nữa, là thù đấy thôi!
« Người yêu ta xấu với người,
« Yêu nhau thì lại bằng mười phụ nhau.

« Cửa nhà dù tính về sau.
« Thì đà em đó, lọ cầu chị đây.
« Chữ trinh còn một chút này,
« Chẳng cầm cho vững lại giầy cho tan.
« Còn nhiều ân-ái chan-chan,
« Hay gì vầy cánh hoa tàn mà chơi? »
Chàng rằng: « Gắn bó một lời,
« Bỗng không cá nước, chim trời 5 nhỡ[2] nhau!
« Xót người lưu-lạc bấy lâu,
« Tưởng thề thốt nặng, cũng đau đớn nhiều!
« Thương nhau sinh tử đã liều,
« Gặp nhau còn chút bấy nhiêu là tình.
« Chừng xuân tơ liễu còn xanh,
« Nghĩ rằng chưa thoát khỏi vành ái-ân.
« Gương trong chẳng chút bụi trần,
« Một lời quyết hẳn muôn phần kính thêm!
« Bấy lâu đáy bể[3] mò kim 6,
« Là nhiều vàng đá, phải tìm trăng hoa 7.
« Ai ngờ lại họp một nhà,
« Lọ là chăn gối, mới ra sắt cầm 8! »
Nghe lời sửa áo cài trâm,
Khấu đầu lạy tạ cao thâm nghìn trùng:
« Thân tàn gạn đục, khơi trong 9,
« Là nhờ quân-tử khác lòng người ta,
« Mấy lời tâm-phúc ruột già,
« Tương-tri dường ấy, mới là tương-tri!
« Chở che đùm bọc thiếu gì,
« Trăm năm danh tiết cũng vì đêm nay! »
Thoắt thôi tay lại cầm tay,
Càng yêu vì nết, càng say vì tình.
Thêm nến giá, nối hương bình,
Cùng nhau lại chúc chén quỳnh giao hoan 10.

CHÚ THÍCH. — 1. Là buồng hai vợ chồng mới. — 2. Là chén làm bằng đôi-mồi. — 3. Chỉ lúc người con gái đương thì. — 4. Là nghĩa vợ chồng, theo chữ phu xướng phụ tùy. — 5. Là xa cách nhau như con cá ở dưới nước với con chim ở trên trời không bao giờ gặp nhau. — 6. Ý nói đi tìm gian-truân khó nhọc. — 7. Ý nói: muốn cùng nhau kết nghĩa trăm năm chứ không cần mối vui thú chốc lát. — 8. Chăn gối là tình vợ chồng ăn ở với nhau: sắt cầm là cảnh vợ chồng hòa thuận với nhau. Câu này ý nói: không cần ăn chung ở chạ mới nên nghĩa vợ chồng. — 9. Nghĩa là bỏ cái xấu đi tỏ cái hay ra. — 10. Là chén để trao mối vui cùng nhau.

   
Chú thích

  1. Bông.
  2. Lỡ. —
  3. Biển.