Quốc văn trích diễm/Chương trình Việt văn ở các trường Sư phạm và Pháp-Việt Cao đẳng tiểu học (trích lục)

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Quốc văn trích diễm của Dương Quảng Hàm
Chương trình Việt văn ở các trường Sư phạm và Pháp-Việt Cao đẳng tiểu học (trích lục)

CHƯƠNG-TRÌNH VIỆT-VĂN

các trường Sư-phạm và Pháp-Việt cao-đẳng tiểu-học

(Trích-lục)

Khoa giảng nghĩa bài và học quốc-văn. — Chọn các bài tản văn hoặc vận-văn trích ở các thơ truyện và các sách vở cũ, hay lấy ở trong nền văn-kim đương thành lập; các bài cắt nghĩa cứ do thiển nhập thâm: trước hết lựa những bài thông-thường, rồi đến những bài văn-pháp càng cao dần lên.

Phải hiểu đại-ý và cách bố-cục của bài văn, nói rõ các ý-tứ liên-lạc thế nào, cắt nghĩa kỹ về sự chọn tiếng, về những chỗ lời văn bóng bẩy, về nghĩa các chữ nho để cho các học-trò giầu thêm các danh-từ về văn-chương và khoa-học thông-thường, cùng am-hiểu các phép-tắc chính về cú-pháp của quốc-văn.

Nhân sự giảng văn, nói cho học-trò biết các điều đại-cương về các lối vận-văn và tản-văn chính của ta và các phép-tắc chính về mỗi lối ấy, cùng sự-trạng và công trước-tác của các nhà thi-sĩ văn-sĩ có tiếng của ta.

Đến năm thứ tư: nói qua các điều cốt-yếu về văn-học lịch-sử nước ta: hán-văn và quốc-văn; các thời-đại lớn; các nhà văn-sĩ có tiếng.

Sau đây liệt kê các sách và các nhà văn-sĩ nên học để làm mẫu:

Trích-lục các truyện nôm: Kim Vân Kiều, Lục-Vân-Tiên, Hoa-Tiên, Chinh-phụ ngâm, Quan-Âm Thị-Kính, Quốc-sử diễn-ca.

Chọn các bài thơ của các thi-gia: Lê Thánh-Tôn, Tuy-lý-vương, Nguyễn-bỉnh-Khiêm, Nguyễn-Khuyến, Bà Huyện Thanh-Quan, Chu-mạnh-Trinh, Trần-kế-Xương.

Chọn các bài ca, bài phú, văn-tế.

Chọn các bài văn của các nhà văn-sĩ kim-thời: Trương-vĩnh-Ký, Paulus Của, Hoàng-cao-Khải, Phan-kế-Bính, Nguyễn-bá-Học, Phạm-Quỳnh, Nguyễn-bá-Trác, Nguyễn-khắc-Hiếu.