Sách quan chế/33

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

POLICE MUNICIPALE. — CUỘC TUẦN SAI.

Commissaire central chef du service de la police.

Commissaire de police.

Brigadier.

Sous-brigadier.

Agent des police.

Tổng tuần lý, đốc việc tuần sai. (Bên Hồng-kông kêu là: Tuần lý phủ).

Quản viêc tuần sai.

Đội nhứt, đội tuần sai.

Đội nhì, phó tuần sai.

Lính tuần sai.