Sách quan chế/68

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

KHÂM THIÊN GIÁM, 欽天監

observatoire.

Có 1 vị Đại thần quản lý.

Giám chánh 1; Giám phó 2; Ngủ quan chánh 4; Linh đài lang 2.

Khác cẩn ti: chánh bát phẩm thơ lại 4; chánh cửu phẩm thơ lại 4; vị nhập lưu thơ lại 20.

Hiệu Minh-mạng năm thứ tám, chuẩn định Quan chế: Giám chánh, chánh ngủ phẩm; Giám phó, tùng ngủ pham; Ngủ quan chánh, chánh lục phẩm; Linh đài lang, chánh thất phẩm.

Năm thứ mười, cải ti Chiếm hậu làm Kính cẩn ti; đến năm thứ mười lăm, cải Kính cẩn ti làm Khác cẩn ti, chủ việc thiên văn cùng lịch số.