Sách quan chế/70

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Sách quan chế của Huỳnh Tịnh Của
Nội vụ phủ. — Commissaires chargés de la direction des trésors, magasins et musées

NỘI VỤ PHỦ, 內務府

commissariat chargé de la direction des trésors, magasins
et musées.

Phân ra có Quan phòng, Đồ gia, Lịnh sữ, Thanh thận, Tiết thận các ti; có Thị lang, Lang trung, Viên ngoại, Chủ sự, Tư vụ, bát cửu phẩm, vị nhập lưu, phân chưởng các kho tàng châu báu, vàng, bạc, hàng giẻ, thảng hạng, phải dùng đông người. Ngoài có võ khố, các thương trường, mộc thương, hỏa pháo, chức Chưởng cũng nhiều người.