Tác gia:Đới Danh Thế

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Đới Danh Thế
(1653–1713)
Đới Danh Thế hay Đái Danh Thế (戴名世), tên chữ là Điền Hữu (田有), còn có tên chữ là Cát Phu (褐夫), hiệu là Dược Thân (藥身), còn có hiệu là Ưu Am (懮庵), người Đồng Thành, An Huy, là nhà văn thời Thanh.

Tác phẩm[sửa]

Các tác phẩm được phát hành trước ngày 1 tháng 1 năm 1928 của tác gia này đã thuộc phạm vi công cộng trên toàn thế giới vì tác giả đã mất hơn 100 năm trước. Những bản dịch hoặc lần tái bản phát hành sau ngày đó vẫn có thể có bản quyền. Các tác phẩm được phát hành sau khi tác giả mất có thể có bản quyền tùy thuộc vào chúng đã phát hành được bao lâu tại từng quốc gia và lãnh thổ cụ thể.