Bước tới nội dung

Tác gia:Charles Grandison Finney

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Charles Grandison Finney
(1792–1875)
Charles Grandison Finney là Nhà Thuyết giáo, Nhà Thần học, và Viện trưởng Đại học Oberlin
Charles Grandison Finney


Thư gởi các Mục sư


Được xem là "nhà phục hưng tôn giáo hàng đầu của Hoa Kỳ", và là nhân tố chính khởi phát cuộc Đại Tỉnh thức thứ nhì có ảnh hưởng sâu sắc trên lịch sử Hoa Kỳ, Charles Grandison Finney viết "thư gởi các mục sư và bạn hữu" chỉ một thập niên trước khi ông qua đời, ký thác những suy nghĩ, trăn trở của ông về hội thánh, nhất là các cuộc truyền giảng phục hưng.
Những bức thư này được ấn hành trên bán tuần san the Oberlin Evangelist của Đại học Oberlin;[1] ở đây từ năm 1835, Finney giảng dạy môn thần học, và về sau trở thành viện trưởng.Chú thích


Các tác phẩm được phát hành trước ngày 1 tháng 1 năm 1929 của tác gia này đã thuộc phạm vi công cộng trên toàn thế giới vì tác giả đã mất hơn 100 năm trước. Những bản dịch hoặc lần tái bản phát hành sau ngày đó vẫn có thể có bản quyền. Các tác phẩm được phát hành sau khi tác giả mất có thể có bản quyền tùy thuộc vào chúng đã phát hành được bao lâu tại từng quốc gia và lãnh thổ cụ thể.