Tác gia:Chuck Hagel

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Charles Timothy Chuck Hagel
(1946–)
Charles Timothy "Chuck" Hagel (sinh ngày 04 tháng 10 năm 1946) là một chính trị gia Mỹ, Bộ trưởng Bộ quốc phòng Hoa Kỳ thứ 24, cựu thượng nghị sĩ từ Nebraska (1997 - 2009). Nhiệm kỳ Bộ trưởng của ông bắt đầu từ ngày 27 tháng 2 năm 2013 đến ngày 24 tháng 11 năm 2014.
Charles Timothy Chuck Hagel

Tác phẩm[sửa]

Một số tác phẩm của tác gia này thuộc phạm vi công cộng vì chúng là tác phẩm của chính quyền liên bang Hoa Kỳ (xem 17 U.S.C. 105).