Thể loại:Tác gia không rõ năm mất

Văn thư lưu trữ mở Wikisource

Những tác gia này không có năm mất. Hiện tại, thể loại nào gồm cả tác gia thiếu vừa năm sinh lẫn năm mất. Có năm sinh nhưng không có năm mất nghĩa là tác gia còn sống; chúng nằm trong Thể loại:Tác gia còn sống.

Thể loại này vẫn có thể được thêm bằng tay nếu bạn tin rằng ngày mất của người này không được công khai (chứ không phải vì bạn không biết) để đánh dấu tác gia này cần tìm hiểu xem mất khi nào. Nếu ngày này không công khai (ví dụ như khi nó không được ghi nhận), dùng "?" khi ghi tham số "năm mất", và tác gia sẽ được đặt vào Thể loại:Mất ?.

Trang trong thể loại “Tác gia không rõ năm mất”

Thể loại này chứa 53 trang sau, trên tổng số 53 trang.