Tác gia:George Walker Bush

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
(đổi hướng từ Tác gia:George W. Bush)
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm
George Walker Bush
(1946–)
George Walker Bush, sinh ngày 6 tháng 7 năm 1946, là chính khách và tổng thống thứ 43 của Hoa Kỳ. Tổng thống kế nhiệm ông là Barack Obama.
George Walker Bush

Tác phẩm[sửa]

Một số tác phẩm của tác gia này thuộc phạm vi công cộng vì chúng là tác phẩm của chính quyền liên bang Hoa Kỳ (xem 17 U.S.C. 105).