Tác gia:George Walker Bush

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
George Walker Bush
(1946–)
George Walker Bush, sinh ngày 6 tháng 7 năm 1946, là chính khách và tổng thống thứ 43 của Hoa Kỳ. Tổng thống tiền nhiệm là Bill Clinton. Tổng thống kế nhiệm ông là Barack Obama.
George Walker Bush

Tác phẩm[sửa]

Một số tác phẩm của tác gia này thuộc phạm vi công cộng vì chúng là tác phẩm của chính quyền liên bang Hoa Kỳ (xem 17 U.S.C. 105).