Tác gia:Jonathan Edwards

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Jonathan Edwards
(1703–1758)
Jonathan Edwards là Nhà Thần học, Nhà Thuyết giáo, Quản nhiệm, Nhà Truyền giáo người Mỹ.
Jonathan EdwardsLà người khởi phát cuộc Đại Tỉnh thức vào các thập niên 1730 và 1740, Jonathan Edwards tìm cách phục hồi các giá trị cội rễ của Thần học Calvin và nỗ lực đánh thức tình cảm kính yêu Thiên Chúa đang phôi phai trong lòng tín hữu. Tội nhân trong tay Thiên Chúa đang thịnh nộ là một trong những bài giảng nổi tiếng nhất, và là chủ đề được Edwards thường xuyên đề cập đến. Những gợi ý sống động về sự hiện hữu của hỏa ngục như là một phần trong sự thể hiện tình yêu của Thiên Chúa qua ân điển cứu chuộc của Chúa Giê-xu, là luận đề có thể dễ dàng tìm thấy trong các tuyển tập những bài thuyết giáo của Edwards.Tác phẩm

Các tác phẩm được phát hành trước ngày 1 tháng 1 năm 1928 của tác gia này đã thuộc phạm vi công cộng trên toàn thế giới vì tác giả đã mất hơn 100 năm trước. Những bản dịch hoặc lần tái bản phát hành sau ngày đó vẫn có thể có bản quyền. Các tác phẩm được phát hành sau khi tác giả mất có thể có bản quyền tùy thuộc vào chúng đã phát hành được bao lâu tại từng quốc gia và lãnh thổ cụ thể.