Tác gia:Lý Kỳ

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Lý Kỳ - 李頎
(690–751)
Lý Kỳ 李頎 người quận Triệu 趙 (nay thuộc huyện Triệu 趙 tỉnh Hà Bắc 河北), về sau sống tại Dĩnh Dương 穎陽 (nay thuộc Đăng Phong 登封 tỉnh Hà Nam 河南), là nhà thơ Trung Quốc đời Đường.

Tác phẩm[sửa]

Các tác phẩm được phát hành trước ngày 1 tháng 1 năm 1929 của tác gia này đã thuộc phạm vi công cộng trên toàn thế giới vì tác giả đã mất hơn 100 năm trước. Những bản dịch hoặc lần tái bản phát hành sau ngày đó vẫn có thể có bản quyền. Các tác phẩm được phát hành sau khi tác giả mất có thể có bản quyền tùy thuộc vào chúng đã phát hành được bao lâu tại từng quốc gia và lãnh thổ cụ thể.