Tác gia:Trần Dụ Tông

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trần Dụ Tông
(1336–1369)
Trần Dụ Tông (chữ Hán: 陳裕宗), tên thật là Trần Hạo (陳暭); là vị vua thứ bảy của nhà Trần (sau anh là Trần Hiến Tông và trước Hôn Đức Công) trong lịch sử Việt Nam. Ông sinh tại kinh đô Thăng Long (Hà Nội, Việt Nam), cai trị từ năm 1341 đến 1369.
Trần Dụ Tông

Tác phẩm[sửa]

Các tác phẩm được phát hành trước ngày 1 tháng 1 năm 1929 của tác gia này đã thuộc phạm vi công cộng trên toàn thế giới vì tác giả đã mất hơn 100 năm trước. Những bản dịch hoặc lần tái bản phát hành sau ngày đó vẫn có thể có bản quyền. Các tác phẩm được phát hành sau khi tác giả mất có thể có bản quyền tùy thuộc vào chúng đã phát hành được bao lâu tại từng quốc gia và lãnh thổ cụ thể.