Bước tới nội dung

Tác gia:Viên Mai

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Viên Mai
(1716–1797)
Viên Mai (袁枚), tự Tử Tài (子才), hiệu Giản Trai (簡齋), biệt hiệu Tùy Viên lão nhân (隨園老人), người Tiền Đường (nay là Hàng Châu, Chiết Giang), là nhà thơ và nhà tản văn thời Thanh.
Viên Mai

Tác phẩm[sửa]

Các tác phẩm được phát hành trước ngày 1 tháng 1 năm 1929 của tác gia này đã thuộc phạm vi công cộng trên toàn thế giới vì tác giả đã mất hơn 100 năm trước. Những bản dịch hoặc lần tái bản phát hành sau ngày đó vẫn có thể có bản quyền. Các tác phẩm được phát hành sau khi tác giả mất có thể có bản quyền tùy thuộc vào chúng đã phát hành được bao lâu tại từng quốc gia và lãnh thổ cụ thể.