Tác gia:Walter Wintle

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Walter Wintle
(sống thập niên 1900)
Walter D. Wintle là nhà thơ Mỹ sống vào khoảng cuối thế kỷ 19 đầu thế kỷ 20. Người ta biết rất ít thông tin về cuộc đời ông. Tác phẩm nổi tiếng của Wintle là Suy nghĩ (Thinking) xuất bản vào năm 1905.

Tác phẩm[sửa]

Một số hoặc tất cả các tác phẩm của tác gia này thuộc về phạm vi công cộng ở Hoa Kỳ vì chúng được phát hành trước ngày 1 tháng 1 năm 1929. Chúng có thể có bản quyền ở bên ngoài Hoa Kỳ (xem Trợ giúp:Phạm vi công cộng). Tuy nhiên, các tác phẩm xuất bản trước năm 1929 có thể thuộc phạm vi công cộng tại các quốc gia gốc nơi chúng vẫn còn hạn bản quyền (do thời hạn bảo hộ 70 năm [hoặc ít hơn] sau khi tác giả mất vẫn chưa mãn hạn) nhưng quy định đó bị bỏ qua với việc chấp nhận quy định cái nào ngắn hơn.