Tự thuật (Nguyễn Trãi)/II

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Tính ắt trần trần nẻo sinh.
Ngại đòi thì thế biến nhiều hành.
Tuổi tàn cảnh đã về ban muộn ;
Tóc bạc biên khôn chác lại xanh.
Ở thế thì cho ta những thiệt ;
Khoe mình khá chịu miệng rằng lành.
Khiêm nhường ấy mới miều quân tử.
Ai thấy Di-Tề có thửa tranh ?