Tự thuật (Nguyễn Trãi)/III

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Vuỗn sinh lẩn thẩn mấy già.
Mọi sự đều nên « thuấn nhược đa ».
Bà ngựa dầu lành, nào Bá Nhạc ?
Cái gươm nhẫn có, thiếu Trương Hoa.
Ngon mùi đạo, phiến hoàng quyển :
Tả lòng sấu, chén tử hà.
Phong nguyệt dầu ta ai kẻ đoán.
Được ngâm nga ắt sá ngâm nga.