Tự thuật (Nguyễn Trãi)/V

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Hơn thiệt dành phần sự chửa liều.
Được nhàn ta ắt sá tiêu diêu.
Ngọc lành nào có tơ vết ;
Vàng thực âu chi lửa thiêu.
Ỷ Lý há cầu quan tước Hán ?
Hứa Do quản ở nước non Nghiêu.
Phồn hoa chẳng dám, ngặt yên phận.
Trong thế anh hùng ấy mới miều.