Tự thuật (Nguyễn Trãi)/IV

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Khó khăn là của thế gian yêm.
Huống mấy già dại dột thêm.
Cúc đợi đến thu hương chỉn muộn ;
Mai sinh phải tuyết lạnh chăng hiềm.
Gia sơn đường cách muôn dặm ;
Ưu ái lòng phiền nửa đêm.
Bể hiểm nhân gian ai kẻ biết ?
Ghê thay thế nước vị qua mềm.