Tự thuật (Nguyễn Trãi)/VII

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Thuốc tiên thường phục tử hà sa.
Bồng đảo khôn tìm ngày tháng qua.
Tính ắt nhuốm cùng bầy mộc thạch ;
Lòng còn chạnh có thú yên hà.
Lồng chim ao cá từ làm khách ;
Ngòi nguyệt ngàn mai phụ lệ nhà.
Cửa động chẳng hay lìa nẻo ấy,
Bích đào đã mấy phát đâm hoa ?