Tự thuật (Nguyễn Trãi)/VIII

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Mấy thu áo khách nhuốm hơi dầm ;
Bén phải Đông-hoa bụi bụi xâm.
Rủ vượn hạc xin phương giải tục ;
Quyến mai trúc kết bạn tri âm.
Nha tiêm tiếng động yên Chu Dịch ;
Thạch đỉnh hương tàn khói thủy trầm.
Lều tiện qua ngày yên thửa phận ;
Đài cao chẳng lọ tháp Hoàng câm (kim).