Tự thuật (Nguyễn Trãi)/XI

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Hoạn nạn nhiều thu tổn khí hào.
Lâm tuyền chưa khứng dứt chiêm bao.
Nước càng tuôn đến bể càng cả ;
Đất một chồng thêm núi một cao.
Sự thế chưng ta dầu đạm bạc ;
Hiên mai đeo nguyệt quản tiêu hao.
Vũ truyền thiên hạ, Nhan Uyên ngặt.
Đổi đất song thì có khác nào ?