Tự thuật (Nguyễn Trãi)/X

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Danh chăng chác, lộc chăng cầu ;
Được ắt chẳng mừng mất chẳng âu.
Có nước nhiễu song non nhiễu cửa ;
Còn thơ đầy túi rượu đầy bầu.
Người tri âm ít, cầm nên lặng ;
Lòng hiếu sinh nhiều, cá ngại câu.
Mấy kẻ công danh nhàn lẵng đẵng,
Mồ hoang cỏ lục thấy ai đâu ?